[ Home ] Ajalugu ] Kontakt / Contact ] Privacy Policy ]

Teenistused / Services

 

 

 

 

 

 

Jutlused / Sermons


2016 Valdeko Kangro jutlus 100-a sünnipäeval.
 

 

 

 

 

Teretulemast - Welcome

 

Austatud kirikõpetaja Valdeko Kangro 
100-nda juubelisünnipäeva tähistamine 
E.E.L.K. Connecticuti koguduses

 

Pühapäeval, 31. juulil kogunesid paljud Connecticuti ja Bostoni koguduste liikmed ning külalised tähistama Issanda ustava sulase, kiriku õpetaja, abipraost emeeritus Valdeko Kangro 100-ndat sünnipäeva Connecticuti Andoveri Congregational kirikus. Jutlusega teenis Eesti Evangeerliumi Luteri Usu Kiriku piiskop electus Thomas Vaga. Liturgias teenis Connecticuti koguduse õpetaja Uudo Tari, õnnistas juubilar Valdeko Kangro. Solistina esines lauluansambel Maaja Duesberg-Roosi juhatusel ja orelil teenis koguduse organist Juliana Davis. Kirikulisi tervitasid ja jagasid välja laulehed koguduse noored Maria, Melinda ja Karl Siismets.  

 

Connecticuti koguduse õpetaja Uudo Tari

 

Juubelijumalateenistus algas organist Juliana Davis’i võimsate orelihelidega. Alguslauluks oli rõõmus kiituselaul “Issand, mu Jumal, Sind tahame lauluga kiita…” Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Connecticuti koguduse õpetaja Uudo Tari tervitas südamlikult kirikulisi ja juhatas kogudust palvele ja Jumala Sõna kuulmisele. Evangeeliumitekst oli ja teksti  Luuka evangeeliumi 12. peatükist salmid 3 kuni 21 ja epistlitekst apostel Pauluse kirjast koloslastele 3. peatükist salmid 1 kuni 11. Pärast usutunnistust kajas veendunult “Küll kannab kindel kalju Issanda kogudust”.

 

Juliana Davis ja koorijuht Maaja Roos Duesberg.

New Yorgi segakoori lauluansambel esines mitmete ilusate lauluettekannetega. Laule juhatas ja saatis klaveril New Yorgi Eesti Segakoori juhataja Maaja Duesberg Roos. Lauluansamblis esinesid  Eha  Brownell, Mall Kiil, Rebecca Kiil Lopez, Leila Roos ja Leevi Kiil. Alustati ilusa “Helde Isa Taeva sees’, palvega kõiki armastavale taevasele Isale. Tuntud nõudlik eesti rahvaviis, “Mu süda, ärka üles”, koorijuhi ema, helilooja Helen Tobias Duesbergi, seades oli härras kutse kuulajate südamele Looja kiitmiseks ja ülistuseks.  Järgnes duett Mall ja Leevi Kiili etendusel “Oh truu Jumal, võta sa” ning Leila Roosi soolona Mart Saare “Üle vee”, mis on Leila vanaema Helen Tobias Duesbergi seatud. Veel said kirikulised nautida ansambli etendusel “Õudsa mäekünka peal” ja A.A.Wihteli “My God and I” helilooja Helen Tobias Duesbergi seades. Kirikulised soovisid näidata oma rõõmu ja tänu aplausiga, mida me nii sageli jumalateenistuste käigus ei avalda, kuid see kord oli tänuavaldus aplausiga nii spontaanne, et nagu ei  pandudki tähele, et olime kaunis pühamus keset jumalateenistust. Õpetaja Uudo Tari tänas lauljaid ja Maaja Duesberg-Roosi selle kauni muusikalise külakosti eest.

 

 Lauluansambel vasakult: 
Rebecca Kiil-Lopez, Eha Bownell, Mall Kiil, Leevi Kiil ja Leila Roos. 
Klaveril saatis koorijuht Maaja Duesberg Roos.

 

 

Duett Mall ja Leevi Kiil

 

Piiskop electus Thomas Vaga jutluse pealkirjaks oli “Ärataja ja ärkvel hoidja”, Jumala tundmisele ärataja ja usus ärkvel hoidja. Jutlustaja juhtis kirikuliste tähelepanu  oma arvates eriti õnnestunud rikka mehe loole, kus mees keskendus mõtlema ainult enda peale ja ennast kiites arvas, et tema elu läheb rahulikult edasi ilma armastuseta ligimese ja Jumala vastu, kuid Jumal nägi mehe isekuse rumaluseks, sest mees ei võtnud arvesse, et tema käes ei olnud tema elu ega hing. Rikka ja rumala mehe kohal oli sel ööl tema elul lõpp. Õpetaja juhtis tähelepanu juubilari peale, kes tegi õigesti, kelle elu on olnud täidetud  ligimese armastusega ja Issanda teenimisega . Tema on kogunud inimhingele varandust Jumala Sõnast ja juhatanud oma kaaseestlasi Jumala tundmisele ja igavese elu teele.

 

Piiskop electus Thomas Vaga jutlustamas

Jutlusele järgnes ilus “Hingekarjane, oh kanna” Kogutud Evangeelsetest lauludest. Juubilari tervituseks lauldi sügava mõtteline “Tänu, Issand, tänu Sulle’ samuti Kogutud Evangeelsete laulude kogust. Selle laulu sõnad haaravad inimelu kõiki käikusid, rõõmu ja kurbust, täitunud ja täitmata jäänud soove, päikese sära ja pimedust, kuid suurim tänu Issadale selle eest, et Tema viimsel võitlus retkel on meiega ja meie Issand.  Koguduse laulude hulgas olid veel Aleksander Hinno sõnadega koraal “Sa koguduse alus, tugi meil Issand oled” ja “Oh meile Issand Jeesus, jää oma armuga”.

 

Abipraost em. Valdeko Kangro tervitab oma poolt tema 100-dat sünnipäeva tähistama
kogunenuid Andoveri Congregational kirikus Connecticutis.

 

Õpetaja Valdeko Kangrole omaselt tõusis ka tema kõnetooli ja kutsus kuulajaid  mõtlema, kas kõikidele on Issand Jeesus  omaks saanud, kas kõikidel on kindlus Issanda igavesse riiki pääsemisest ja kui keegi kahtleks, siis kinnitas juubilar , just “täna on soodne aeg, just täna on pääste päev”. Mitmete elu on õpetaja Valdeko Kangro puudutanud, mitmed on haigustest paranenud, mitmed on usule ärganud ja usutee valinud. Juubilar, usumees, andis kogudusele Jumala õnnistavad sõnad edasi ning armastava muigega kutsus kõiki osalema piiblitundides.

Järgnesid õnnesoovid, millistega alustasid koguduse õpetaja abikaasa Tiiu Tari koos esimees Avo Oraga . 

Peeter Pirn said kindluse teenida Issandat kirikuõpetajana Valdeko Kangro tiivustusel. Kohal olid õpetaja Peeter Pirni vanemad. Peetri isa luges ette tema tänusõnad ja tervitused.

Harry Klepp ja Vaike Riisenberg tõid tervitusi ja tänud Poughkeepsie eestlaskonna poolt, kus olid toimunud mitmed piiblitunnid ja usklikud koosviibimised Valdeko Kangro juhatusel.

Anu Pirn tõi tervituse ja tänusõnad Bostoni koguduse poolt andes abilaekurile üle kinnise ümbriku. Bostoni Eesti Seltsi poolt tervitas südamlikult Villu Tari.

Rein Linask luges ette Connecticuti Eesti Seltsi esimehe Erik Linaski tervituse.

Airi Vaga vahendas õpetaja Thomas Vaga ja enda tervituse. Altarile oli paigutatud ilus lilleseadeldis nende isikliku tervitusena juubilarile.

Leevi Kiil tervitas südamlikult Eesti Betaania koguduse poolt ja paljude usuvendade poolt, kelle elu Valdeko Kangro on puudutanud.

Piiskop electus Thomas Vaga luges ette Lakewoodi Püha Vaimu koguduse tervituskaardi. Samuti ta juhatas tähelepanu New Yorgi Pauluse koguduse poolt saadetud lillekorvile, mis ilustas altariruumi ning luges koguduse tervituse. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku poolt oli juubilarile koostetud tervitus piiskop electus Thomas Vaga allkirjaga.

 

Koguduse õpetaja Tari abikaasa Tiiu Tari ja koguduse esimees
Avo Ora õnnitlemas juubilari 31. juulil toimunud 
piiskoplikul jumala teenistusel.  Ees:  koguduse esimehe Avo Ora abikaasa Tiina.

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku piiskop electus Thomas Vaga
õnnitlemas juubilari.

 

Järgnes suurepärane juubelilõuna, mille peakokaks oli Kristian Kõiva. Abiliste hulgas olid Tiiu Anson (sünnipäeva kringli tegija), Kaarin Maandi, Tiina Ora, Tiiu Tari, Heidi Siismets, ja Eerik Maandi ning kindlasti veel mitmed teised, kes saabusid  kohale kohvilauale mõeldud hõrgutistega.

 

Sünnipäeva kringel juublarile.  Kringli annab üle Kaarin Maandi. 
Vasakult Connecticuti koguduse esimees Avo Ora ja  Tiina Ora. Kesekl, kringli küpsetaja Tiiu Anson, kringli tooja Kaarin Maandi j a koguduse õpetaja Uudo Tari.

 

EESTIS ILMUV VAIMULIK AJAKIRI PÜHENDATI ÕPETAJA VALDEKO KANGROLE

RISTI VÕIT, Eesti Evangeeliumi Vennasteühingu augustikuu väljaanne, oli pühendatud abipraost emeritus, magister ja maestro  Valdeko Kangrole tema 100-nda sünnipäeva puhul.

Tutvustamaks Risti Võit ajakirja kirjutab väljaande toimetaja, et ta võttis sellesse juubilari akadeemilisi töid ja jutlusi. Toimetaja rõhutab, et ajakirjas on toodud näiteid juubilari sügavast isamaa armastusest. Ta märgib ka, et vennaste (herrnhuutliku) liikumine rajas Eesti Vabariigi. Vennasteühingu ülemuseks on Eesti Siseministeeriumi Usuasjade osakond.

Ajakirjas on toodud piiskop Karl Raudsepa kokkuvõtlik kirjutis pealkirjaga ‘Kahe talendi kavaler”, mis ilmus “Eesti Kirikus” nr. 4 1991. Ta kirjutab Valdeko Kangro 75. Sünnipäeva puhul, et “sellel ametikandjal on pastori amet ja diplomeeritud muusikuna koorijuhi ja solisti ametid. Ta ise on tagasihoidlik inimene ja sellepärast nimetan ta andeid Piibli epiteediga. /…/ Ta sündis Tartus musikaalses perekonnas, kus juba noorukina ta oma õe ja vennaga harrastas kammermuusikat. Valdeko mängis viiulit, vend tšellot ja õde saatis klaveril. Õppimisvõimalused pärast Treffneri gümnaasiumi lõpetamist olid tingitud muutlikest oludest. Ta õppis muusikat Tartu Tartu kõrgemas muusikakoolis, siis Tallinna Konservatooriumi viiuliklassis, mille lõpetas 1944.a. Tegeles riigi ringhäälingus ja asus siis õppima usuteadust. Rootsi põgenedes sai ta seal stipendiumi usuteaduse õppimiseks Andover-Newton Instituudis Ameerika Ühendriikides, mille edukalt lõpetas. Teenis vaimulikuna eestlasi Vancouveris ja Torontos, kuni asus E.E.L.K. Connecticuti kogudust teenima 1971. Aastal. Siis kogudus koosnes mitmest eestlaste grupist, elunedes erinevates linnades. Väsimatult reisis ta linnast linna, et jumalasulasena kaaseestlasi teenida.

Oma muusikaandega on ta olnud New Yorgi Mees- ja naiskoori ja Connecticuti segakoori juhatajaks. Sageli oli ta ise viiulisolist või klaverisaatja. Ta ei oska kunagi öelda “ei”. Mõlemad Jumala antud talendid tiivustavad teda ainatööks. Ta on oma koguduses ja praostkonnas väga armastatud juht. /…/ V. Kangro jutlused on sisukad, köitvad ja värsked, tabavate võrdlustega. Veel paremad on ta piibliseletused, mis nõuavad häid teadmisi ja haaravat esitamisoskust. Rõõm on teda kuulata sõnas ja muusikas. Siiralt teenib ta mõlema talendiga Issandat.”

Airi Vaga  


Sa ütled:  
"Ma teen sind targaks 
ja õpetan sulle teed, 
mida sul tuleb käia, 
ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides!" ~ Laulud 32:8

The Lord says, 
"I will guide you 
along the best pathway 
for your life.  
I will advise you 
and watch over you." ~

Psalm 32:8

Uudised / News

2016 - Valdeko Kangro 100-a juubeli sünnipäev  


2012-Praost Uudo Tari 80 a. juubelisünnipäev

 

Viited

 

Editor:  Airi Vaga 
Site Design & Webmaster:  Tiiu Roiser

The images, background and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  
Distribution, transmission or republication of any material from the website in whole or in part, in any medium or form, is prohibited without prior written permission.

© 2014-2016 Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.