Tere Tulemast !

Meil on siiralt hea meel, et külastate meie koguduse kodulehekülge.  Jumalateenistused toimuvad Lakewood Pühavaimu Kirikus iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval algusega kell 10:00 e.l.  Teenistused peetakse eesti ja inglise keeles. 


Welcome!

We are pleased to welcome you to the web pages of The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   Services are held every second and fourth Sunday of the month at 10:00 a.m.  All services will be in Estonian and English.

EESTI TEATED

Koguduse õpetaja:  
Thomas Vaga piiskop electus thomasvaga@verizon.net

Telefon - mobiil:  732-581-2951
Telefon - kodus:  732-363-0532

Kantselei telefon:
732-370-8317

Koguduse esimees:  
Kenneth Ling
Telefon - kodus:  732-363-2458

 

LIIKMEMAKSUD

 

Palun tooge oma annetus ümbrikud jumalateenistusele, või saatke see kogudusele adresseeritud ümbrikus.

Palun hoolitsege ka selle eest, et teie liikmemaks on tasutud:  $75.

Täname hea osavõtu ja panuse eest kogudusele.  Palume õnnistust annetajaile!

 

Palun pidage kogudust ja kirikut meeles oma testamendis.

Kogudusel on vaja luua küllalt suur tagavarafond, mille protsentide sissetulekust saame katta puudujääke mis on tulemas.  10% suurune admine kogu pärandusest on tänuväärt annetus kogudusele ja kirikule.

  

Jõulukiriku altar 2014.

 

Piiskop electus Thomas Vaga jutlustamas.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 

 

Koguduse õpetaja paranemine südame operatsioonist ja harjumine uue tervisliku olukorraga jätkub. SUUR tänu teile teie eestpalvete ja palvetoetuse eest. Au ja kiitus Jumalale!

 

SÕNUM INGLITEST 

Ühed tähtsamad Jumala teenijad on inglid. Nimi ingel tuleb Uue testamendi algkeelest. See tähendab saadikut ehk sõnumitoojat. Inglid tõid sõnumi karjastele taeva laotusest Petlema kohal inimeste Õnnistegija Jeesuse Kristuse sündimisest. Inglid teatasid naistele Ketsemani tühjaks saanud hauas, et Jeesus kui Lunastaja on surnuist üles tõusnud ja nad saavad näha Teda uuesti elavalt. 

Inglid on tähtsad üliloomulikud Jumala esindajad taevas ja maa peal. Inglid kuuluvad meie püha ristiusu sisse. Ingleid on nimetatud üle 300 korda meie usu Pühakirjas ehk Piiblis. Nad ilmuvad inimestele inimese väljanägemisega palju enam kui tiibadega. Tiivad on kunstnike poolt lisatud, et piltlikult näidata inglite taevalikkust ja pühadust.

 

 

 

Inglid on osa meie lääne kultuuri kirjanduse, kunsti ja teaduse ajalugu. Tuntud ameeriklasest kultuuri uurija ja filosoof Mortimer J. Adler, kes oli Entsüklopeedia Britannica kirjastuse poolt väljaantud “Great Books of the Western World” 52 teosest koosneva valiku tegija ja sisu peaainete nimekirja koostaja, nõudis vankumatult -- isegi kirjastuse eitava meelsuse vastu -- et nimekirja esimene uurimisele võetav aine oleks inglid. Adler leidis uurides läänemaa kultuuri, et inglid on osa lääne kultuurist ehk kuuluvad lääne kultuuri. 

Mitmete meie ajastu inimeste kogemused inglitest on seotud ingli käest abi ja kaitse saamisega ning raskest olukorrast päästmisega. Üks kristlane, kes kannatas hirmsasti usuvastaste vaenu käes ja vangistuses kirjeldas, kuidas ta tundis pimedas üksikus vangikongis olles ingli liginemist ja kinnitavad puudutust. 

Tuntud evangelist Billy Graham kirjutas, et inglid on taevalised olendid, kes on loodud teenima Jumalat ja Jumala tahtmist. Uues testamendis on öeldud, et inglid on “teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes õndsuse pärivad.” (Heebrealastele 1:14) 

Martin Luther kirjutas, et inglite taevaline kiituse laul: “Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas!” ütleb, et inglid teenivad Jumalat kogu oma “südamest” ehk kogu olemuselt, ja tunnistab, et Jumal ja inglid üksmeelselt armastavad meid inimesi. Laulame siis jõulude ja ülestõusmise ajal kiituse laulu Jumalale koos inglitega, sest meil on Õnnistegija ja Lunastaja, kes on Issand Kristus. 

Billy Graham kirjutas raamatu inglitest milles ta kinnitas: “Piibel, aga, kinnitab meile, et kord meie silmade eest kaovad katted, ja me näeme siis, kui palju abi ja tähelepanu inglid on meile meie eluajal andnud. 

Soovin teile inglite kaitset ja rõõmu jõuludeks ja uueks aastaks 2020! 

Õpetaja Thomas Vaga

 

 

ABOUT ANGELS 

Evangelist Billy Graham writes in his popular book of angels: “Angels have a much more important place in the Bible than the devil and his demons.” 

In the Bible we read that Abraham, Jacob, Moses, Joshua, Gideon, David, Elijah, Zachariah, Joseph, Mary and Peter, along with others, saw angels. Two angels are mentioned by name: Michael and Gabriel. Angels in the Bible are in many activities: climbing ladders, wrestling with people, taming lions, lifting great weights, announcing births, recruiting leaders, they are warriors in battle, executioners, performing miraculous rescues, opening prison doors, and comforting people.

Many of us have experienced angels’ help especially during our escape from our homeland during the war. Angels comforted those who were on the deportation trains to Siberia and prison camps. Many Christians in their suffering in communist prisons were visited by angels who strengthened and comforted them, and angels are still helping persecuted Christians in their suffering and despair. 

According to the Bible we know, that angels are created beings, dignified, majestic, and intelligent. They are personal beings who always represent God. We are taught in our Christian homes and Sunday schools that we all have an angel, “Kaitseingel” in Estonian. Little is said about the appearance of the angels, but they can take on the physical form of a person. Billy Graham writes: “The Bible is very clear that only God is to be worshiped. God is helping us in an emergency through His angels, but we are never to pray to the angels.” 

This Christmas time we read that when an angel announced the birth of Jesus to the shepherds in the fields, suddenly a large army of angels appeared. They were praising God by saying: “Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those who have his good will.” Martin Luther writes: “From the angelic song, we can learn what the angels are really like... this passage portrays angels so clearly that we can discern their thoughts and hearts... They enthusiastically give honor to God, the one to whom it belongs.” The second characteristic of angels is that they love us. Here we see what wonderful, great friends the angels are to us. They love us as much as themselves, and they celebrate our salvation as if it were their own. The right way to understand angels is according to their inner heart, attitude, and mind. If you wonder what a humble, pure, obedient, and happy heart in God is like, then think of the angels praising God. Praise God and have a thankful heart.

Have a blessed Christmas season and beginning of the new Church year!

 Pastor Thomas Vaga

 

 

KOGUDUSE LIIKMEMAKS ON $75.00 AASTAS.
PALUN SAATKE KIRIKU AADRESSILE

Palun lisage oma liikmemaksudele ka annetus kogudusele, sest kiriku ehitus on vana ja vajab parandusi. Meie kirik ja Seabrooki eesti kirik, Northville Lutheran Church, on ainukesed kirikud Ühendriikides, mis kuuluvad veel kogudusele ehk kogudus on kirikuehituse ja ümbritseva grundi omanik. Tänu Jumalale, et meie kirikul on kolm kristlikku kogudust, kes peavad jumalateenistusi meie kirikus ja teevad kogudusele vastavaid annetusi, et osaleda kütte kuludes ja teiste jooksvate kulude katmises. KUID meie kõikide rahalised annetused on väga teretulnud.

 

YOUR DONATIONS ARE NEEDED AND APPRECIATED

From years back there is a tradition that the congregation has a “membership fee”, our’s is only $75.00 a year but our congregation appreciates any donations as well.  We thank Almighty God for our congregation and trust Him that He will open your hearts to donate for our Estonian Church which is one of the two church buildings in United States owned by Estonians. God has sent us other congregations who love to use our beautiful church building for services. They are supporting our congregation with their donations.

 

 

This page was last edited on December 13, 2019 08:04 PM

     

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

VIIMASED UUDISED

2019 - Õpetaja tänap eestpalvette eest

2018 -  E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 - Agendaga tutvumise kursus   

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 - Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 - Räpina Muusikakooli kontsert

2012 - Naiskoor Lakewoodis

2012 - Jõulu Sõnum

2012 - Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

2019 - Pastor Thomas Vaga's Thanks for your Prayers

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED/
SÕNUM

2019 - 70 aastat võõrsil

2019 - Kristus on väike ja suur

2019 Eesti Vabariigi aastapäev

2018 Jõulu sõnum

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS/
MESSAGES

2019 - In Christ the small is great

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 


TEATED - NOTICES

2020

2019 dets-aprill 2020

 

2019

2019 aug-november

2019 jan-juuni 

2018 - nov-feb 2019

 

2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept


Terms of Use / Privacy Policy
       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2020 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.