Tere Tulemast !

Meil on siiralt hea meel, et külastate meie koguduse kodulehekülge.  Jumalateenistused toimuvad Lakewood Pühavaimu Kirikus igal pühapäeval algusega kell 10 hommikul.  

 

Welcome!

We are pleased to welcome you to the web pages of The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.  English language services are at 10:00 a.m. every third Sunday of the month. Services are held in Estonian every Sunday commencing at 10 a.m.  Please check the calendar and announcements for the dates of English services.

EESTI TEATED 2015-2016

Koguduse õpetaja:  Thomas Vaga  thomasvaga@verizon.net

Telefon - mobiil:  732-581-2951
Telefon - kodus:  732-363-0532

Kantselei telefon:
732-370-8317

Koguduse esimees:  Valter Must
Telefon - kodus:  732-240-7493

 

LIIKMEMAKSUD

 

Palun tooge oma annetus ümbrikud jumalateenistusele, või saatke see kogudusele adresseeritud ümbrikus.

Palun hoolitsege ka selle eest, et teie 2016 liikmemaks on tasutud:  $75.

Täname hea osavõtu ja panuse eest kogudusele.  Palume õnnistust annetajaile!

 

Palun pidage kogudust ja kirikut meeles oma testamendis.

Kogudusel on vaja luua küllalt suur tagavarafond, mille protsentide sissetulekust saame katta puudujääke mis on tulemas.  10% suurune admine kogu pärandusest on tänuväärt annetus kogudusele ja kirikule.

PÜHAPÄEVAKOOL

 

Tooge lapsed
pühapäevakooli!

 

Oleme alustanud ka pühapäevakooli pidamise lastele jumalateenistuse kestel. 

 

PIIBLITUND

Algusega kell 1:00

Iga kuu komandal kolmapäeval, enne Lakewoodi seenioride koosolekut, Lakewoodi Eesti Majas on Piibli ja usuküsimuste arutamise ja selgitamise tund. 

Tulge lugema, kuulama, küsima ja arutama.

 

Jõulukiriku altar 2014.

 

Piiskop electus Thomas Vaga jutlustamas.

 

 

 

 

 

See! The winter is past; the rains are over and gone. Flowers appear on the earth; the season of singing has come. (Song of Sol. 2:11-12Photo:  TR

 

 

USUPUHASTUSEST

Martin Luther tuntakse suure usupuhastajana.  Eriliselt on ta mõju tähtis usupuhastuse liikvele panijana. ta sündis 1483 Saksimaal,üheksa aastat enne kui Colmbus avastas Ameerika.  

Ta oli Rooma katoliku kiriku munk preester ja teoloogia doktor ning Wittenbergi ülikooli professor.  1517 ta andis välja 95 protestiteesi Roomas paavsti vastu, eriti raha eest pattude andeks andmise ehk patu kustutamise tunnistuste andmise vastu. Sellest teost algas usupuhastuse liikumine, mis on üks tähtsaim ajajärg ajaloos.

Usupuhastuse vundamendiks on kolm Luteri õpetist: 

1. et inimene mõistetakse õigeks ainuüksi usust Kristusesse. 

2. et Piibel, kui Jumala Sõna on usuõpetuse ja kristliku käitumise määrajaks.

3. et põhiliselt igal inimesel on õigus lugeda Piiblit oma emakeeles.

 

 

REFORMATION

On October 31, protestants have something very significant to celebrate on October 31. It’s Reformation day, which commemorates what was perhaps the greatest move of God’s Spirit since the days of the Apostles. But what is the significance of Reformation Day, and how should we consider the events it commemorates?

At the time, few would have suspected that the sound of a hammer striking the castle church door in Wittenberg, Germany, would soon be heard around the world and lead ultimately to the greatest transformation of Western society since the apostles first preached the Gospel throughout the Roman empire.  Martin Luther’s nailing of his ninety-five theses to the church door on October 31, 1517, provoked a debate that culminated finally in what we now call the Protestant Reformation.

An heir of Bishop Augustine of Hippo, Martin Luther is one of the most significant figures God has raised up since that time. This law student turned Augustinian monk became the center of a great controversy after his theses were copied and distributed throughout Europe. Initially protesting the pope’s attempt to sell salvation, Luther’s study of Scripture soon led him to oppose the church of Rome on issues including the primacy of the Bible over church tradition and the means by which we are found righteous in the sight of God.

This last issue is probably Luther’s most significant contribution to Christian theology. Though preached clearly in the New Testament and found in the writings of many of the church fathers, the medieval bishops and priests had largely forgotten the truth that our own good works can by no means merit God’s favor. Salvation is by grace alone through faith alone, and good works result from our faith, they are not added to it as the grounds for our right standing in the Lord’s eyes (Eph. 2:8-10). Justification, God’s declaration that we are not guilty, forgiven of sin, and righteous in His sight comes because through our faith alone the Father imputes, or reckons to our account, the perfect righteousness of Christ (2 Cor.5:21).

Martin Luther’s rediscovery of this truth led to a whole host of other church and societal reforms and much of what we take for granted in the West would have likely been impossible had he never graced the scene. Luther’s translation of the Bible into German put the Word of God in the hands of the people, and today Scripture is available in the vernacular language of many countries, enabling lay people to study it with profit. He reformed the Latin mass by putting the liturgy in the common tongue so that non-scholars could hear and understand the preached word of God and worship the Lord with clarity. Luther lifted the unbiblical ban on marriage for the clergy and by his own teaching and example radically transformed the institution itself. He recaptured the biblical view of the priesthood of all believers, showing all people that their work had purpose and dignity because in it they can serve their Creator.

Today, Luther’s legacy lives on in the creeds and confessions of Protestant bodies worldwide. As we consider his importance this Reformation Day, let us equip ourselves to be knowledgeable proclaimers and defenders of biblical truth. May we be eager to preach the Gospel of God to the world and thereby spark a new reformation of church and culture.

(Robert Rothwell)

 

Luther's Bible, 1534, photographed in Lutherhaus, Wittenberg.

Public Domain image from Wikipedia.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lutherbibel.jpg

 

 

This page was last edited on April 22, 2017 10:19 PM

 

 

ENGLISH NOTICES

Pastor:  Thomas Vaga  thomasvaga@verizon.net

Cell phone:  732-581-2951
Home phone:  732-363-0532

Office phone: 732-370-8317

Congregation President: 
Valter Must
Telefon - kodus:  732-240-7493


Please support your congregation with your donations so that we are able to continue the work among Estonians and their descendants and families, among them our American spouses and relatives.

 

Invite your family, friends and neighbors to our service to introduce them to the Estonian Evangelical Lutheran Church in Lakewood.

Gatherings in English are held every third Sunday of the month at 10:00 a.m.

Remember the work of the congregation with your donations. We ask for a minimum member donation of $75.00 a year.

You are invited to come and celebrate with us as we together grow through worship and faith in Jesus Christ to God.

 

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES


2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.