Mobirise

Tere Tulemast !
Meil on siiralt hea meel, et külastate meie koguduse kodulehekülge. Jumalateenistused toimuvad Lakewood Pühavaimu Kirikus iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval algusega kell 10:00 e.l. Teenistused peetakse eesti  keeles. 

Welcome!
We are pleased to welcome you to the web pages of The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church. Services are held every second and fourth Sunday of the month at 10:00 a.m. All services will be in Estonian. 

Armas koguduse liige, armas sõber,

Suvi on möödumas ja päevad juba lühenevad, õhtune videvik tuleb kiiremini kui mais ja juunis. Sügis tähendab vilja küpsemist, uute leibade küpsetamist ja siirdumist põllutöödelt kodusele tegevusele. Nii oli vanematel aegadel. Praegu siin New Jerseys ja ümbritsevates osariikides polegi suurt vahet suvise ja talvise tegevuse vahel.

Meie kirikut kasutavad kolm kogudust: laupäeviti adventistide kogudus "Grace Place", pühapäeval pärast meie oma teenistust "Word of Life" kogudus, ning "Nueva Vida" mehhiklaste kogudus. "Word of Life" koguduse sooviks oli viia meie ajaloolised pingid välja ja asendada need toolitega. Arutus koguduse juhatuse liikmetega e-posti teel ja telefonis näitas selgesti ja üksmeelselt, et meie koguduse juhatus ei soovi pinke asendada toolitega. Sama koguduse sooviks oli asendada kiriku altarimaal suurte televisiooni ekraanidega, millised nad soovisid anda tasuta kõikidele kogudustele meie kirikus. Juhatus otsustas sellise ettepaneku vastu. Üks-meelselt soovitakse säilitada meie ajalooline kirik sama sisustusega kui siiani. Teised kristlikud kogudused on teretulnud pidama oma jumalateenistusi meie kirikus, kuid pärast teenistusi peavad kogudused seadma kiriku samasse olukorda, kui see oli enne nende teenistuse algust.

Lakewoodi Pühavaimu kiriku pinkide ajalugu algab meie koguduse kohal New Yorgi linnast. Pingid kuulusid “Grace and St Paul” kogudusele Manhattanil New Yorgis, kust need osteti Lakewoodi kirikule umbes 1964. aastal. Pingid on samas olukorras kui nad siis olid, kuid pinkidel olid vanad ja hobuste jõhviga täidetud padjad, mis olid lagunemas. Siis muretseti pinkidele uued padjad, ja need on päris hästi vastu pidanud.

Michael Smith on olnud abiks kiriku ehituse juures. Tema oma vennaga puhastas kiriku katuse rennid ja parandas garaazi katusel lagunemas olnud puuosa ja parandas selle ning kattis katuse metallist kattega. ($3500). Praegu meie kiriku ja arhiivi ehituste puuosad vajavad värvimist. Michael Smith on nõustunud ka selle töö eest hoolitsema $4200 tasu eest.

Indrek Ojamaa on hoolitsenud arhiivi ehituse eest. Ehitus iseenesest kuulub ju kirikule, kuid sees olev arhiivi varandus on arhiivi oma. Arhiiv maksab kirikule $500 kuus ehituse üüri eest.

Käesoleval aastal on koguduse liikmetest igavikku kutsutud: Illa Toompuu, Velda Morgen, Ainar Lane, Karin Poola, Henno Sork, Helgi Tarmo ja Heino Maasikas.

Lakewoodi koguduses on hetkel kaks 100 aasta vanuses liiget: Linda Poola ja Helle Saar (õpetaja Max Saare lesk),

Oktoober 2021

Lakewood

Dear members and friends,

Summer is over soon and a beautiful New Jersey fall is close. Lydia Erakare has been busy caring for the church and the congregations using our church. We had a short meeting with the pastors of the three congregations: Nueva Vida (Mexican Spanish congregation led by Pastor Valle), The Grace Place (Adventist congregation with Pastor Juliana Marson), and The Word of Life (with bishop Campbell). All congregations are live-streaming via the internet connection provided by our church.

Our Estonian congregation has tried to provide services in English, however, we have noticed that there are no online participants for the English-language services. Pastor Thomas provides a short synopsis in English during his sermon or at the end of it. Our services are recorded and posted online for Estonians living in USA & Canada. We have people tuning in from across the Americas, Europe, Finland, & Estonia. Our services are found on Facebook under the name: https://www.facebook.com/EELK.Kirik There are several messages given by Bishop Thomas Vaga. Our E.E.L.K. Synod has eleven congregations in USA and Canada. 

Palvetagem raskustes

Praying in Time of Trouble

Kallid koguduse liikmed,

Septembrikuu teenistusi oodates peatame Jesaja kirja peatükis 37 salmides 14 ja 15, kus prohvet Jesaja kirjutab järgmiselt: “Kui Hiskija oli võtnud käskjalgade käest kirja ja oli seda lugenud, siis ta läks üles Issanda kotta; ja Hiskija laotas selle Issanda ette. Ja Hiskija palvetas Issanda poole.”

Martin Lutheri arvates see Vana Testamendi jutt kuningas Hiskijast on väga õpetlik, eriti kui oleme raskustes. Kuningas Hiskijas elas aastatel 715 kuni 686 enne meie ajaarvamist, mis algab Kristuse sünniaastast, ja oli Juudamaa kuningaks ajal, kui Assüüria riik ründas Juudat ja Jeruusalemmat.

Assuri kuningas Sanherib juhatas suurt armeed, mille ülesandeks oli vallutada Jeruusalemm. Ta saatis kuningas Hiskijale ähvarduskirja. Kirja saatmise eesmärgiks oli hirmutada kuningas Hiskijat ja Jeruusalemma linna anduma vallutaja kätte. Aga kuningas Hiskija tegi mida üks ustav ja Jumala-kartlik kuningas nägi õigeks teha. Ta läks Jumala templisse ja laotas kirja Jumala altari ette ja palvetas. Martin Lutheri järele see jutt kuningas Hiskijast õpetab, kui tähtis on kohe tulla palves Jumala ette raskel ja keerulisel ajal. Ja muidugi ka igal ajal.

Luther tuletab meile meelde, kuidas me harilikult reageerime. Sageli me piiname ennast kartusega ja muretsemisega. Ainuke, mida suudame loota, et saaksime üle oma problemist, vabaneksime oma kartusest ja muretsemisest. Võib ju juhtuda, et muretsemine saab meis võidu ja annab ruumi hingevaenlasele ja ta rünnakutele, märgib Luther. Jutt kuningas Hiskijasat on meile eeskujuks. Raskustes ja hingeahastuses peaksime langema põlvili ja palvetama abi Issandalt. Kuningas Sanherib lahkus Juudamaalt ja naasis oma kodumaale Ninivesse.

PALVE on parim arstiroht, mis on olemas. PALVE toimib alati. PALVE ei jäta meid hätta. PALVEtamine aitab alati. Pidagem seda meeles ka nüüd sellel raskel piirangute ja takistuste ajal, milliseid Covid 19-viirus on meie igapäevasse ellu toonud.

Jeesus lubas: „Ma teen, mis tahes te palute Isalt minu nimel nii et Isa oleks kirgastatud ehk et Isa auhiilgus oleks tunnistatav. Jeesus ütleb: „Mina annan teile, mida igaves te palute Isalt minu nimel“. Palvetagem ka „Meie Isa palvet“ Jeesuse nimel, siis me harjume kasutama Jeesuse nime oma palvetes. (Johannese 14: 13-14)

Piiblis öeldakse, et Jumalal on kõik võimalused: anda rahu, anda tervist, anda pikka meelt, anda jõudu ja aidata meid, kes me oleme Tema nimesse, „Isa, Poja ja Püha Vaimu“ nimesse ristitud ja otsaesisele ristimärgiga Temale eraldatud inimesed. Piibli jutud, mis räägivad parandamistest, on meile tuntud, kuid tuletame meelde näiteks kuningas Hiskija, kellel oli prandamata haigus. Teine kuningate raamat 20: 1-11. Jumal parandas kuningas Hiskija selle tingimusega, et ta pidi kolme päeva pärast minema templisse ja saama seal Jumalalt 15 aastat rohkem eluaega.

Uues Testamendis on mitmeid jutte Jeesuse parandamistest. Johannes 9: 1-12 toob meile jutu pimedast mehest, kelle Jeesus parandas nägijaks öeldes samal ajal: “Mina olen maailma valgus”. Jumala kõike haaravast valgusest saab ka füüsiliselt pime aru oma vaimusilmadega.

Usu vägi parandas ka veritõbise naise. Luuka evangeeliumist loeme: Ja üks naine, kes oli veritõbine olnud kaksteist aastat ja kogu oma vara arstide peale ära kulutanud, ning keda ükski ei olnud suutnud terveks teha, see tuli Jeesuse selja taha ja puudutas ta kuue palistust. Ja otsekohe lakkas ta verejooks. Ja Jeesus küsis: „Kes puudutas mind?” Aga kui kõik eitasid, ütles Peetrus: „Õpetaja, rahvahulgad lausa tungivad su peale ja rõhuvad sind.” Aga Jeesus ütles: „Keegi puudutas mind, sest ma tundsin väge enesest välja minevat.“ Kui naine nägi, et ta ei saa varjule jääda, tuli ta värisedes ja langes Jeesuse ette maha ja kuulutas kogu rahva ees, mis põhjusel ta oli Jeesust puudutanud ja kuidas ta otsekohe oli paranenud. Jeesus aga ütles naisele: „Tütar, sinu usk on su päästnud, mine rahuga!” (Luuka ev. 8: 43-48)

PALVE: Issand sina üksi valitsed minu elu üle. Kas see on lühike või pikk – ma olen sinu päralt. Anna andeks minu eksimused, ole minu ligi, Issand, kui ma peaks raskest ihuvalust läbi minema. Aita mind kannatustes sinu lohutavaid sõnu meelde tuletada. Ja kui mõtted kõiguvad ning hing ei jõua lootust ja kannatlikust säilitada, siis seisku raskel viimsel tunnil Jeesus ise minu silme ees, et ma saaksin lohutust ja rammu tema kannatamisest. Issand, Sinu kätte annan ma oma vaimu.  AAMEN.

Isaiah 37; 14 15: Hezekiah received the letter from the messengers and read it. Then he went up to the temple of the LORD and spread it out before the LORD. And Hezekiah prayed to the LORD.

Martin Luther finds this Old Testament story about king Hezekiah in prayer to be a good lesson to us when we are in trouble. King Hezekiah lived c. 715 and 686 BC (before Christ) and was the king of Judah when the Assyrian empire attacked Judah and Jerusalem.

A large army led by Assyrian king Sennacherib was about to conquer Jerusalem. Sennacherib sent a letter to king Hezekiah full of threats against Hezekiah and Jerusalem. The letter was meant to scare King Hezekiah and Jerusalem in to give up. Hezekiah did what a faithful God fearing king of Judah could do. He went into the temple and spread the letter out in front of God and prayed for God’s help. With that story Luther teaches the importance of Prayer in time of trouble and fear.

Instead of praying we tend to torture ourselves with fear and worry. All we can think about is trying to get rid of the problem. We become so upset about the problem that it takes complete hold of us. In this way we are lead from the way from prayer to the Devil himself, Luther says.

But on the basis of this story in Isaiah on what Hezekiah did, we should get into the habit in falling down on our knees before God and spreading out our needs and difficulties in front of God. When trouble threatens and we become frightened.

Prayer is the very best medicin there is. It always works and never fails, if we use it. Jerusalem and Judah were delivered from the Assyrians. King Sennacherib left Judah and went back to his homeland Ninive. Jesus promised: I will do anything you ask the Father in my name so that the Father will be given glory because of the Son. What does it mean when Jesus says: “I will do anything you ask the Father in my Name.” Christ Jesus is pointing to himself in this passage, Martin Luther writes: “These are peculiar words coming from a human being. How can a mere man make such lofty claims? But with these simple words Christ Jesus clearly states that he is the true and almighty God, equal with the Father.” Christ asks us to pray to God the Father in His name, in Jesus’ name. Christ possesses all of God’s power and strength. Here, Christ sums up what we can ask him for in prayer. He does not limit his. Rather, he says that he will do anything you ask. (See John 14: 13-14)

We all know the Lord’s Prayer, the “Our Father”. Let’s see what Luther says about this Prayer. He said that we should pray the Lord’s Prayer every day. In the Lord’s Prayer we bring out our needs before God. Jesus , the Son of God himself gave us this prayer. We can say that this prayer is given to us by God Himself. Right at the beginning of the prayer we address God as “our Father”. Jesus teaches us to respect and love God as a good and the great Father. When we know that God is our Heavenly Father, we trust Him because He will meet our needs and help us in trouble. We are overjoyed to be His children through Christ, Luther teaches. And so, because we trust that He will give us what He promised, we can pray to Him with confidence, in the Name of Christ, our Lord. So always, as the song says: “Bring it to Lord in prayer”.

Pastor Thomas Vaga

News

UUDISED
What's New

Viimased uudised.  What's the latest news ?

Calendar

KALENDER
Calendar

Tulevased sündmused. Upcoming events. 

History

AJALUGU
History

Koguduse ajaloost.  The formation of the congregation.
(In Estonian)

Photo

GALERII
Photo Album

Peruse photographs of some events.

Video

VIDEOTEEK
Videos

View services & sermons.

about

MEIE KIRIK
About Us

Kirik kui hoone. Learn about our church building.

Mobirise

KOGUDUSE TEATED
Church Bulletins

Download new & archived bulletins.

Mobirise

 NOORTETÖÖ
Sunday School  

Stories & activities for children.

Mobirise

JUTLUSED
(Estonian Sermons)

Jutlused ja mõtisklused.

Mobirise

KIRJUTISED
(Estonian Articles)

Huvitavat ja kasulikku lugemist.

Mobirise

SERMONS
(English Sermons)

Read archived sermons.

Mobirise

ARTICLES
(English Articles)

Interesting
reading.

Please Donate

KOGUDUSE LIIKMEMAKS ON $75.00 AASTAS.  PALUN SAATKE KIRIKU AADRESSILE
Palun lisage oma liikmemaksudele ka annetus kogudusele, sest kiriku ehitus on vana ja vajab parandusi. Meie kirik ja Seabrooki eesti kirik, Northville Lutheran Church, on ainukesed kirikud Ühendriikides, mis kuuluvad veel kogudusele ehk kogudus on kirikuehituse ja ümbritseva grundi omanik. Tänu Jumalale, et meie kirikul on kolm kristlikku kogudust, kes peavad jumalateenistusi meie kirikus ja teevad kogudusele vastavaid annetusi, et osaleda kütte kuludes ja teiste jooksvate kulude katmises. KUID meie kõikide rahalised annetused on väga teretulnud. 

YOUR DONATIONS ARE NEEDED AND APPRECIATED

From years back there is a tradition that the congregation has a “membership fee”.  Our’s is only $75.00 a year but our congregation appreciates any donations as well. We thank Almighty God for our congregation and trust Him that He will open your hearts to donate for our Estonian Church which is one of the two church buildings in United States owned by Estonians. God has sent us other congregations who love to use our beautiful church building for services. They are supporting our congregation with their donations.

Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2021 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Mobirise page builder - See here