Tere Tulemast !

Meil on siiralt hea meel, et külastate meie koguduse kodulehekülge.  Jumalateenistused toimuvad Lakewood Pühavaimu Kirikus iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval algusega kell 10:00 e.l.  Teenistused peetakse eesti ja inglise keeles. 


Welcome!

We are pleased to welcome you to the web pages of The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   Services are held every second and fourth Sunday of the month at 10:00 a.m.  All services will be in Estonian and English.

EESTI TEATED

Koguduse õpetaja:  
Thomas Vaga piiskop electus thomasvaga@verizon.net

Telefon - mobiil:  732-581-2951
Telefon - kodus:  732-363-0532

Kantselei telefon:
732-370-8317

Koguduse esimees:  
Kenneth Ling
Telefon - kodus:  732-363-2458

 

LIIKMEMAKSUD

 

Palun tooge oma annetus ümbrikud jumalateenistusele, või saatke see kogudusele adresseeritud ümbrikus.

Palun hoolitsege ka selle eest, et teie liikmemaks on tasutud:  $75.

Täname hea osavõtu ja panuse eest kogudusele.  Palume õnnistust annetajaile!

 

Palun pidage kogudust ja kirikut meeles oma testamendis.

Kogudusel on vaja luua küllalt suur tagavarafond, mille protsentide sissetulekust saame katta puudujääke mis on tulemas.  10% suurune admine kogu pärandusest on tänuväärt annetus kogudusele ja kirikule.

  

Jõulukiriku altar 2014.

 

Piiskop electus Thomas Vaga jutlustamas.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 

 

 

JÕULU SÕNUM

Missugune mõju ja tagajärjg on jõulupühadel?

Kellega kohtume erilisel pühal viisil? Mulle tuli see küsimus seoses vanast keskajast pärineva eesti rahvalauluga: “Jeesus läks maale kõndimaie”. See laul ütleb, et Jeesus tuli ja oli meie rahva seas isiklikult. Jeesus tuleb ja on meie seas ka nüüd. Jeesusest jäi ja jääb jalajälgi meie sekka. Tema jalajälg sai ja saab pühaks kohaks, sest Ta tõi Taeva pühaduse maa peale inimeste keskele. Petlemas asuvas Jeesuse Kristuse sündimise kirikus on Kristuse sündimise tähistamiseks pandud kiriku all oleva koopa põrandasse hõbedast täht. Seda kohta külastavad kristlased kõikjalt maailmast. Paljud neist kummardavad austusega seda kohta ja mitmed grupid laulavad oma keeles jõululaule, nagu tegin eestlastega grupi juhina aastaid tagasi.

See koht Petlemas pole aga ainuke koht, kus Jeesus on tulnud ja jätnud õndsa taevalise jälje. Jeesus kõnnib ka meie keskel. Kas tunneme, et see on Tema, kes on tulnud meie keskele. Me tuleme kohtuma Temaga erilisel viisil jõulupühade ajal. Laulud mida laulame kirikus, tunnistavad seda.  Mõnikord tundub, et laulud jõuluvanast on inimestele palju tõelisemad kui laulud Jeesusest. Ja võibolla jõuluvana ootus ületab Jeesuse tuleku ootuse. Mõtelge tagasi, kellest te räägite või olete rääkinud oma lastele ja lastelastele veenvamalt, kas jõuluvanast või Jeesusest.

Jeesuse tulemine meie keskele peaks ületama kõik küsimused ja kahtlused. Usun, et Kristuse tulemine ja meie keskel olemine on elav taeva pühaduse ligiolek, eriti püha jõuluõhtul, mil me laulame: “Oh sa õnnistav, oh sa rõõmustav, püha, kallis jõuluaega! Ilm oli hukas, Kristus on sündind!  Ristirahvas, ristirahvas rõõmusta.”

Teie kirikuõpetajana ja kaaskristlasena soovin teile, kallid lugejad, Issanda Jeesuse poolt õnnistatud jõuluaega ja uut Issanda aastat 2019.

 

The birthplace of Jesus in the Grotto of the Nativity.  Image courtesy of Mark87 at English Wikipedia [Public domain], via Wikimedia Commons  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nativity_Grotto_Star.jpg

 

What effect does Christmas have on you

With whom do we personally meet in a holy way? A medieval Estonian poem tells about Jesus coming to Estonia to walk among her people. His footsteps become holy places amongst the people and on the land. The location of His steps became holy because He brought the holiness of heaven down to earth. 

In the church of Nativity in Bethlehem there is a silver star on the floor of the cave underneath the church to mark the place of His birth. Christians from all over the world come to view and venerate it as the place where Jesus was born. Groups pray and sing Christmas hymns there. I have had the opportunity to sing with an Estonian tourist group “Silent night, Holy Night”.

The place in Bethlehem however is not the only place where Jesus walked and where He has left His Heavenly holy footprints. Jesus walks among us today. Do we recognize Him who has come from heaven to be amongst us? 

We meet with Him in a special holy way in church. Especially during the Christmas service. All Christmas hymns that we sing tell us that He has come. Sometimes it seems that songs about Santa Claus are more real to people than hymns about Jesus. Think about it, about whom you have told more to your children and grandchildren: Jesus or Santa Claus? The heavenly coming of Jesus should win over all questioning and doubting especially during the holy Christmas service When we sing “Joy to the world, the Lord is come! Let earth receive her King. Let ev’ry heart prepare Him room, and heav’n and nature sing.”. This new born King is Jesus Christ.

As your pastor and fellow Christian I wish you, dear friends, a blessed Christmas with Jesus and a healthy and blessed year of the Lord 2019.

Thomas Vaga, E.E.L.K. piiskop electus

 

 

 

Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus
28. oktoobril, 2018

Armu teile ja rahu Jumalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt!

Issandas armsad jumalateenistuse ja usupuhastuse kiriku liikmed, armsad kaaskristlased.  

Oktoobri päevadel pühitseme kaht suurt ajaloolist püha: iidsest ajast pärit lõikustänupüha ja 500-aastast usupuhastuse püha. Nende kahe tähendusel on sarnadusi. Mõlemad, looming ja usupuhastus, on Jumala tegu, mille Jumal tegi ja pani sündima oma sõna väel.  

 

 Jumalateenistusel teenisid koguduse 
õpetaja Thomas Vaga ja diakon Kalju Ets. 

 

3 Ja Jumal ütles: „Saagu valgus!” Ja valgus sai.

14 Ja Jumal ütles: „Saagu valgused taevalaotusse eraldama päeva ööst! Tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid,

24 Ja Jumal ütles: „Maa toogu esile elavad olendid nende liikide järgi, kariloomad ja roomajad ja metsloomad nende liikide järgi!” Ja nõnda sündis:

Looming pole looduse ja loomade oma tegu. Samuti pole usupuhastus inimese tegu. See on Jumala armutegu, mis sündis Jumala sõna läbi.  Kuulge mida apostel Paulus ütleb oma kirjas roomlastele:

8  „Sõna on su lähedal,sinu suus ja su südames.”  See on ususõna, mida me kuulutame.

17 Nii tuleb usk kuulutusest ja kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.

See ilmselt pole mistahes sõna Johannese evangeeliumi alguses on selgelt öeldud, et see on sõna, mis on üks ja sama Jeesuse Kristusega.

1 Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Temas, oli elu, ja elu oli inimeste valgus.   

 

Loe edasi...

 

 

KIRIKU parandused 
vajavad kõikide panust 


Tänu Jumalale ja mimetele juba Issanda igavikku kutsutud koguduse asutaja liikmetele ja meie oma kiriku ehitajatele ja ehitamisel abiks olnutele meie oma kirikuehituse eest. Meie järjekordsed teenistused jätkuvad oma kirikus, mille meie vanemad ja vanavanemad Lakewoodi eestlaste vaimulikuks kojaks ehitasid. Meil seisab ees vajalike paranduste ja kohenduste tegemine kiriku ehituses. Praegu tänu koguduse esimehele, on kiriku korterisse asendatud uued põrandad ja koguduse esimehe annetusel on korteri balkonitele viiv uks uus. Mehhiko koguduse, Nueva Vida, pastori annetusel on korteri magamistubade seinad saanud uue värvikate. Veel ootame kiriku peaukse uuendamist ja alumisel korral asuva söögisaali põranda uuendamist. Palume koguduse liikmete annetusi nende tööde kulude katteks. 

Ka suurepärane Eesti Arhiiv Ühendrikides asub kiriku maa-alal. Mitmed koguduse liikmed töötavad seal vabatahtliku tööjõuna. Pidagem meeles oma eestpalvetes nii kirkut kui ka arhiivi, et Jumal oma inglitega kaitseb meile pärandatud omandust edasi.

CARE and UPKEEP
of the CHURCH BUILDING 

We remember with thanksgiving all those Estonians who built our wonderful church building and took care of it. We understand as well that to keep up the building and rooms, we need financial help. None of us are physically able to take care of the repairs and even cleaning. Thanks to the president of the church council, Ken, we hired a flooring company to install new floors for the bedrooms of the apartment. President Ken installed and donated a new door from the apartment to the balcony. He also ordered a new main door for the church. The door we now have does not lock or unlock easily because of swelling and damage during the many years we have had the church. The congregation has paid for the floors as well as for the new main door. BUT we need your help. Please donate as much as you can. Your congregation thanks you. We don’t know how long we can continue Estonian language services in our church but we can always expand our services using English and if needed Spanish. The church will always be Estonian Lutheran Church and when anybody is interested what does “Estonian” mean, we have a privilege to explain and let the person know what Estonian means, why we have this name for this church. We will be Estonians even if our Estonian language is not on a perfect level. So please help us to keep this wonderful building looking well and in good repair.

To help our congregation financially we have allowed three other congregations to use our church, sanctuary and the dining area. We have asked them to donate financially in order to help our congregation. The other congregations are: Word of Life with Bishop Campell and his wife, Nueva Vida or New Life with their pastor Carlos Valle and an Adventist congregation The Grace Place. The first to have their services on Sundays, so the church is in use the whole Sunday from morning to evening. The Adventist congregation has their services on Saturdays. They have a lady pastor, Rev. Juliana Marson. We thank God for these fellow Christians. They have been praying for our pastor and visited him in the hospital when he was sent there in the beginning of September. Their prayers as well as yours have been helping our pastor, Thomas Vaga. At the time of writing this letter, he is better. With God’s help he can continue his services in the congregations. Even in the hospital he was able and willing to write his sermon which deacon Kalju Ets could read in our church service. God is good. One cannot thank Him enough and praise Him for His goodness toward us.

 

Your Donations are Needed and Appreciated

From years back there is a tradition that the congregation has a “membership fee”, our’s is only $75.00 a year but our congregation appreciates any donations as well. 

We thank Almighty God for this and trust Him that He will open your hearts to donate for your Estonian Church which is one of the two church buildings in the United States owned by Estonians. God has sent us other congregations who love to use our beautiful church building for services. They are supporting our congregation with their donations. Keep praying that God keeps blessing our church and, the Christian congregations who worship in our church, and have our three crosses witness that Christ Jesus was crucified for our sin, for our salvation. Thank you for your love towards your congregation and the beautiful church building which was built by our parents and grandparents. God bless you all!

 

 

Õpetaja büroo on kolinud kiriklasse 

Õpetaja büroo on kolinud kiriku korterisse. Suureks ja tänuvärseks abiks oli koguduse õpetaja poeg Markus abikaasa Lisaga ning Mehhiko koguduse, Nueva Vida, pastor oma perekonnaga ja koguduse liikmetega. Selles koguduses on nooremaid liikmeid kui meie omas, kes jaksasid vedada raamaturiiuleid ja raamatukaste alt endisest büroost ülesse teise korrusele. Loodame, et mitmed koguduse liikmed külastavad õpetajat ta büroos siis kui Issand ta tervise taastab ja ta saab jälle oma kantseleitööd kiriku juures teha. Täname paljusid nende eestpalvete eest, mis on meie õpetajat siiamaani kandnud. Issand on pannud meid proovile, kuid hetkel Ta on lubanud õpetajal üle saada kriitilisest südamehäirest ja kahest tromboosist ta paremas jalas. Jätkakem eestpalveid nii tema kui ka meie koguduse eest. 

Pühapäeval, 28. oktoobril oli USUPUHASTUSE ehk reformatsiooni 501. aastapäeva tähistamine. Jumalateenistusel teenisid koguduse õpetaja Thomas Vaga ja diakon Kalju Ets. Orelil teenis õpetaja tütretütar Lydia Erakare. Imbi Sepp hoolitses altari küünalde süütamise, altari kattete vahetamise ja korjanduse eest ja Airi Vaga detailse teenistuse korra programmide trükkimise eest. Koguduse esimees Ken Ling abikaasa Amyga olid osa võtmas sellest juubelijumalateenistusest.

 

 

Martin Luther:

FAITH changes people. It makes them see everything in a new light. Their ears hear, their eyes see, and their hearts feel something completely different from what everyone else perceives.

FAITH is living and powerful. It’s not a simple minded idea. It doesn’t float around in the heart like a goose on the water. Rather, it’s like water that’s been heated. After heating the water is different.  It’s still water, but it’s warm. The same thing happens when the Holy Spirit gives us faith. Faith transforms the mind and attitudes. It creates an entirely new person.

FAITH is active, profound and powerful.  If a person were to describe faith correctly, he would say it’s a process, not a result. In other words, faith changes the heart and mind.

Reason tends to concentrate on what is present -- the here and now. Faith concerns itself with things that are intangible and, contrary to reason, regards them as actually being present. That is why faith isn’t as common among people as the five senses are. Considering the number of people in the world, there are relatively few believers. Most people concern themselves with what they can, see touch, and handle rather than listening to God’s Word.

 

 

This page was last edited on November 26, 2018 04:44 PM

ENGLISH NOTICES

Pastor:  Thomas Vaga  thomasvaga@verizon.net

Cell phone:  732-581-2951
Home phone:  732-363-0532

Office phone: 732-370-8317

Congregation President: 
Kenneth Ling
Telephone:  732-363-2458


Please support your congregation with your donations so that we are able to continue the work among Estonians and their descendants and families, among them our American spouses and relatives.

Invite your family, friends and neighbors to our service to introduce them to the Estonian Evangelical Lutheran Church in Lakewood.

Remember the work of the congregation with your donations. We ask for a minimum member donation of $75.00 a year.

You are invited to come and celebrate with us as we together grow through worship and faith in Jesus Christ to God.

 

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES

2019

2018 - nov-feb 2019


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2018 E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.