NY Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

 

Home ] [ Ajalugu/History ] Kontakt/Contact ] Privacy ] Teejuhis/Directions ]

Teenistused / Services

Teenistused toimuvad neli korda aastas. 

Koduguduse õpetaja- õpetaja William Ilves. 

Esinaine -
Eve Rebassoo

Kassapidaja - 
Hillevi Paul

Sekretär - 
Aavo Merend

Organist - 
Lembit Salasoo. 

 

 

 

 

 

 


Ajalugu/History

 

Nagu kõikjal mujal, nii ka Albany ja Schenectady piirkonnas, esimeste eesti perekondade saabumisega tekkis vajadus oma kiriku asutamiseks.  4. jaanuaril 1950 peeti esimene eestikeelne jumalateenistus Schenectadys. Jumalateenistusele järgnes  kokkutulek, kus valiti eestikeelse rahvusgrupile juhatus.  Pihtkonna algus oli raske ja mitmete asjaolude tõttu otsustati hoida eesti kogudus lahus ükskõik missuguse Ameerika kiriku, ehk sinodi alluvusse kuulumast.

Esimeseks õpetajaks oli H. Nuudi, kes 1951.a. lahkus Chicagosse.  Kogudust hakkas teenima õp. Johannes Aarik, kes sõitis kohale Connecticutist. 1952.a. lahkus õp. Aarik Kaliforniasse.

Koguduse ametlikuks asutamispäevaks on 22. jaanuar 1952. Schenectady eesti kogudus  soovis jätkata eestikeelsete jumalateenistuste pidamist ja selle otstarbel peeti läbirääkimisi New Yorgis toimivate kogudustega. Erakonnalisel üldkooslekul 29. novembril 1952 otsustati liituda E.E.L.K. New Yorgi Pauluse kogudusega pihtkonna näol, säilitades kohapealse juhatuse ja iseseisva asjaajamise. Liitumine toimus ametlikult 10.jaanuaril 1953. Pärast seda kulges koguduse usuelu kindlalt ja sujuvalt. 

 

______________________________________________________

 

1952. aastal, mil Schenectady-Albany pihtkond asutati, oli Eesti Evangeeliumi Luteri Usu kirikul vabas maailmas üle 60 koguduse. Kaaluti, kas asutada kogudus või pihtkond. Kardeti, et väike rahvuskoondis iseseisva kogudusena ei jõua õpetajat üleval pidada. Praost Hinno nõusolekul ja kaasabil asutati Schenectady-Albany pihtkond Eesti Ev. Luteri Usu Kiriku New Yorgi Pauluse koguduse juurde. Sellisel kujul on vaimulik tegevus jätkunud Schenectadys kuni tänaseni ehk üle 65 aastat.  Jumala abiga on pihtkonna tegevust tiivustanud ligimese armastus ja rahvuslik üksmeel. Praegu peetakse jumalateenistusi neli korda aastas. Kogudust on teeninud New Yorgi Pauluse koguduse vaimulikud:  praost Aleksander Hinno, abipraost Valdeko Kangro ja prost Thomas Vaga.  Organistina teenib kogudust Lembit Salasoo.  Jumalateenistustele järgneb alati kohvilaud, sageli ka lotterii, käsitööde ja taieste näitused jne. Jõuluteenistusele järgneb alati jõulupuu programmiga, jõululõuna ja jõuluvana.

Schenectady-Albany pihtkonna ajaloolistest andmetest, mis on kajastatud pihtkonna 20. Aastapäeva puhul loeme järgmist:

Kogudust teeninud õpetajate nimekirjas mainitakse:  Johannes Aarik, Aleksander Abel, Henn Hendrikson, Aleksander Hinno, Valdeko Kangro, Rudolf Kiviranna, Valter Kopperman, Elmar Kuusler, August Kärner, Karl Laantee, Rein Neggo, Harri Nuudi, Oskar Puusepp, Elmar Pähn, Rudolf Reinaru, Max Saar, Andres Taul ja Arthur Võõbus.

Kogudust teeninud organistide nimekirjas on järgmised nimed:  Dina Christiansen, Maaja Duesberg, Alfred Gerbers, Gunnar Kopperman, Peeter P. Lüdig, Arnold Pohlat, Reet Pukk, Eva Rammo, Margareta Roosild, August Ruut, Silja Sepman ja Helen Tobias-Duesberg.

Jumalateenistusi on kaunistanud solistidena:  Andrei Christiansen, Dina Christiansen, Halja Ehaplu, Alfred Gerbers, Regina Kaar, Ilma Kalvet, Valdeko Kangro, Lydia Keerd, Marie Kulman, Melanie Parlo, Robert Passarelli, Eva Rammo, Hillar Saareste, Silja Sepman, Ell Tabur, Helen Tobia-Suesberg, Juta Vaska, Linda Uusima, Aarne Viisimaa, Ulf Vigla, Rita Vigla ja Paul Virgas.

Laulukooridest on esinenud:  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku New Yorgi Pauluse koguduse segakoor August Ruut’I juhatusel ja  Connecticuti koguduse segakoor August Kiiss’I juhatusel, Schenectady-Albany Eesti Rahvuskoondise segakoor Helja Ehapalu juhatusel ja meeskoor Hans Sukk’a juhatusel, Poughkeepsie Eesti Rahvuskoondise segakoor August Vari juhatusel, New Yorgi Eesti Naiskoor Valdeko Kangro juhatusel, New Yorgi Eesti Meeskoor Valdeko Kangro juhatusel ja Albany-Schenectady Eesti Ühingu segakoor Hans Sukk’a juhatusel.


 

This page was last updated April 01, 2016 01:43 PM


Sa ütled:  
"Ma teen sind targaks 
ja õpetan sulle teed, 
mida sul tuleb käia, 
ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides!" ~ Laulud 32:8

The Lord says, 
"I will guide you 
along the best pathway 
for your life.  
I will advise you 
and watch over you." ~

Psalm 32:8

Uudised / News

 

19. märtsil toimus Schenectady-Albany aastakoosolek.  Seal tehti otsus, et sellest peale on nad iseseisev kogudus. 

Õpetaja William Ilves on koguduse õpetaja.  
Eve Rebassoo on edasi koguduse esinaine/mees ja Hillevi Paul on kassapidaja.  Koosolekut protokollis koguduse sekretär Aavo Merend.

Piiskop Thomas Vaga kinkis kogudusele armulaua riistad, mis olid varem kuulunud tegevuse lõpetanud Buffalo Pauluse kogudusele.

 

Viited

 

Editor:  Airi Vaga   Site Design & Webmaster:  Tiiu Roiser

The images, background and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  
Distribution, transmission or republication of any material from the website in whole or in part, in any medium or form, is prohibited without prior written permission.

© 2014-2016 Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.Cross vector designed by Freepik