Kodu / 
       Home

   Teated / 
       Notices

   Kalendaarium

   Meie Kirik /  

       Church

    E.E.L.K.

   Jutlused & 
       Palved

   Teejuhis / 
       Directions

   Album

  Põhimäärused
      Bylaws

  Viited / 
      Links

   Kontakt /
       Contact

   Sermons & 
       Prayers

  Privacy 
      Policy


Armsad New Yorgi Pauluse koguduse liikmed!

NY Pauluse kogudus peab jumalateenistusi  üks kord kuus:

 Manhattanil:

Gustav Adolfi luteri kirik New Yorgis: 155 East 22nd Street, Manhattan, NY

ja üks kord koos

E.E.L.K. Bergen county kogudusega Bogotas, kuna mitmed meie koguduse liikmed elavad New Jersey osariigi põhja osas. 

Teenistused  peetakse kuu neljandal pühapäeval, algusega kell 3:00. Bergen County koguduse teenistusi peetakse Trinity Lutheran kirikus, Bogota linnas, Palisades jaLynwood-i nurgal.
Praost Toomas Vaga Gustav Adolfi kiriku kabeli altaril.

Tekstiilid altaril ühe koguduse liikme annetus abikaasa mälestuseks, kes hukkus Andrea Doria uppumisel.

Keskel on rist, mis tähendab Jeesust, kes on tõeline viinapuu.  Kõrval olevate tekstiilidega kujundatakse kristlikku maailma, kus koos viljakate veinipuudega kasvab ohakaid ja umbrohtu.  Kristlasi ühendab aga Jeesus Kristus.

 


 

 

Tere tulemast
E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse kodulehele!

Welcome to the Estonian Evangelical Lutheran Church
of St. Paul in New York's website!

 

 

 

 
 

Koguduse Teated / Notices


 
 

 

Igatseme saada koju

Selle kirjutuse teemaks on „kodu“, mitte meie kodu siin ilmas, vaid meie kodu, mis ootab meid igavikus. Mõnedel meist on olnud võimalus reisida selle suve jooksul, mõned on saanud reisida isegi Eestisse, teised on teinud lühemaid reise. Me kõik teame, et varem või hiljem reisi kestel hakkame mõtlema oma kodu peale. Tahame jälle koju saada, kus kõik on tuttav ja kindel. Peatame korraks tulevikus ja mõtleme kodule, mis ootab meid igavikus. Me oskame öelda Meie Isa palve peast. Algame tervitusega “Meie Isa, kes sa oled taevas…” Jeesus andis meile selle palve. Tema ütles meile, kus meie taevane Isa on, ”TAEVAS”.  Kui Jeesus pärast surnuist üles-ärkamist ütles oma jüngritele, et Ta läheb Isa juurde ja et ka jüngrid teavad hästi, kuhu Ta läheb. Aga jüngrid ei saanud aru, mida Jeesus mõtles oma väljendusega. Siis Jeesus kinnitas, et Tema,  on tee, tõde ja elu ja mitte keegi ei saa taevariiki muidu kui Tema kaudu. Jeesus aitab meid saada taevasse, kus meie Isa elab oma inglitega ja oma Poja Jeesusega.

Millal me aga saame Taevase Isa juurde, taeva kodusse? Me elame siin maa peal. Mõnele meist on antud palju aastaid siin maailmas. Kui oleme terved ja ilma valusid, me ei muretse, kuid mõned kannatavad haiguste ja viletsuste käes ja on saavutanud oma arvates juba vanaduse piiri ja ihkavad siit lahkuda. Sain ühel õhtul telefonikõne ühelt endiselt koguduseliikmelt. Olin teeninud seda kogudust mitmeid aastaid, pidanud piiblitunde ja jumalateenistusi. Olime kõik siis päris noored, nn. ”meheeas”, kuid nüüd olen ka mina vanaduse aastates, samuti selle koguduse liikmed.  Vananemise käigus oleme hakanud mõtlema rohkem ja rohkem elu lõpule, surmale. Tema kõne põhjuseks oli küsimus, mis juhtub ta ihule, kui ta sureb. Vastasin talle ja sellega meile kõigile, et pärast maist surma, me saame uue ihu, jumaliku ihu. Meie hing on ju surematu. Loeme Piiblist, et surma puhul hing läheb tagasi Isa juurde, kes selle on andnud ja ihu muutub põrmuks, kust tema on võetud.(Koguja 12:7) Lohutav on mõelda elule pärast elu, nagu õpetaja Uno Plank kirjutab oma jutluste raamatu pealkirjas. Elu pärast elu on Taevase Isa juures, kuhu Jeesus on läinud meie eel meile aset, elukohta, valmistama.

Elame praegu väga raskel ajal, kus paistab, et see maailm on täis ebaõigust, valetamist, vägivalda, riidu, vargust ja ebaõiglasi otsuseid, Mõtleme Ukraina riigi ja rahva peale. Millised kannatused neile on antud. Rahvas peab oma kodumaalt põgenema Venemaa vallutajate eest. Loodame, et Ukraina pagulased saaksid peatselt kodumaale tagasi. Loodame, et nende saatus poleks sama kui meil, kes pidime jääma pagulusse kümneteks aastateks ja kui Eesti viimaks taastas oma iseseisvuse, tuli see paljudele meist nn. liiga hilja, et tagasi kodumaale minna. Oleme olnud õnnelikud siin Ühendriikides, abiellunud, saanud järeltulejaid mitmes põlves. Me ei aktiivselt mõtle enam oma maha jäänud kodudele Eestis, sest meie ei saaks enam tagasi ega jaksaks ka seal nn. uut elu alustada. Oleme rahul siin ja mõtleme uue lootuse ja rõõmsa ootusega oma uuele ja igavesele elule taevariigis.

Uue Testamendis Ilmutuse raamatus loeme taeva kirjeldust järgmiselt: Ma nägin uut taevast ja uut maad; sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat:  „Vaata, Jumala telk on inimeste juures  ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.” Tema ütles mulle: „Ära pane pitseriga kinni selle raamatu ennustuse sõnu, sest aeg on lähedal!”

Piiskop Thomas Vaga - 2022 augustil

 

WHO IS A GOOD SAMARITAN?

Luke 10:25-37

Sometimes it feels that whenever Jesus needs to make a point, He talks about Samaritans.  A good Samaritan is someone who helps a stranger. In fact, here in New Jersey and many other states, there are laws that we call “Good Samaritan Laws” which generally protects people from any civil liability if they render aid at an accident scene. They’re intended to stop bystanders from being hesitant to help because they have a fear of being sued for possibly causing harm in the process.

In today’s text, the priest and the Levite are certainly not following the Good Samaritan law, choosing instead to keep walking. So let us focus on them first. The priest was not like priests, pastors, or even rabbis today. In ancient Israel, the priesthood was something men were born into. They were all descendants of Aaron, the older brother of Moses. If someone wasn’t from Aaron’s lineage, they couldn’t be a priest. They were the only ones who could officiate offerings in the Temple. So ritual cleanliness was of vital importance. Having contact with the dead or bloody would have made a priest ritually unclean.

The same way, the Levite, who was a direct descendent of the tribe of Levi, was someone who had to remain ritually clean. Levites served important functions in the temple, like serving as guards, singing, or playing music, as well as having other religious and even political duties. He, too, had to remain ritually clean in order to do his job.

And here’s the interesting point of the story: neither man did anything biblically wrong! In both cases, these men passed by the beaten man who had been left for dead because the law of Moses was very clear about how they should live and how they should always remain ritually clean. So, they were doing precisely what they had been commanded by the Law.

The lawyer, listening to Jesus telling the parable, would have known this, too. Up to this point, he was following the story very clearly. We, too, have followed the story to this point. But here’s where we might lose the actual purpose of the story; and that is, the parable of the Good Samaritan isn’t about good deeds versus bad deeds. Maybe it’s not about deeds at all.

Take note how Jesus doesn’t praise the Samaritan for his deeds, any more than He condemns the priest or Levite for theirs. He’s making a bigger point about religion, which He does so often throughout His ministry. During Jesus’ time, religion had all-encompassing power. To live the right, proper, and moral life was the most important thing; every rule had to be followed and every law had to be kept. This was the only way a person could even hope of remaining on good terms with God.

And this would have resonated with the lawyer because he wasn’t a lawyer in our modern terms. Instead, the lawyers of Jesus’ time were tasked with interpreting and explaining the often-complex laws of the Bible and determining what a good person could or should do, and what they could not do, because God’s law was the law of the land.

With that, life became legalistic; people lived according to Thou Shalts and Thou Shalt Nots. They lived according to religious laws. To the priests, Levites, and lawyers – and any devout Israeli – following the law was the most important thing, even if that meant ignoring someone in need. And so, the law’s requirement to stay ritually clean was more important than the life of another person. Because in order to get rid of the sins that people created because it was impossible to follow every law, people had to go to the Temple and sacrifice an animal. And as we saw earlier, only the priest could perform this sacrifice for the people to atone for their sins. So we are back to the importance of being ritually clean, and avoiding the dying and the dead. But another thing the law taught the people was that anyone outside of their own tribe and people was unclean and unholy.

Which brings us to today. We look at our world today, and we often see that we’ve become like the priest and the Levite, drawing into our own worlds. We create our own neighbourhoods that draw us together with others who are just like us. We create neighbourhoods in our political affiliations, our national identities, and even our denominations.

The churches we belong to, the Party we vote for, and the country we live in – we make these our neighbourhoods, and we consider them better than others because we think we are “right” and others are “wrong.” We think we’re holy and blessed, which leads us to view others who aren’t like us as bad or unholy.

But none of these things – the church we belong to, what our politics are, or the country we live in – literally none of these things are what the world needs or makes it a better place. We only manage to make it easier for us to justify crossing to the other side of the street and passing by others who are not like us.

We as Christians must live differently than that. We belong to something bigger than any place or country or group on earth. We belong to God, and we are explicitly commanded by Jesus to go into the whole world – the entire world – to preach and teach and live the Good News of Jesus Christ.

Jesus teaches us to be like a Samaritan and to treat others – even our enemies - like our neighbours. This teaching would have struck the lawyer hard – because he didn’t see the Samaritan as good or clean or right. And if we think about it, it can be difficult for us, too. Let’s change that word “Samaritan” to something we consider the exact opposite of who we identify with. Now behave with compassion towards them. That’s hard and very uncomfortable.

Jesus, throughout the Gospels, teaches us to go outside our comfort zones. He constantly reminds us to go outside our neighbourhoods. But we don’t want to, because we’ve convinced ourselves like the priest and the Levite that we’re right and everyone else is wrong. And that is a sin.

“For all have sinned and fall short of the glory of God,” Paul reminds us in Romans. Everyone has sinned, including us good, holy Lutherans. The fact is it doesn’t matter how hard we try we are going to sin. But that’s not meant to be a depressing reminder, and it’s not meant to discourage us, because Jesus was teaching us these things for a very specific reason; to help us accept that He is the Way, the Truth, and the Life. No one comes to the Father except through Him.

So here’s a lesson for us from today’s parable: Let’s not be the priest or the Levite. And maybe, let’s not even think of ourselves as the  Samaritan. Instead, let’s consider that we may be that man who was robbed, and lay bleeding and dying on the side of the road. Both the priest and the law – earthly religion and politics - has passed us by, unable to save us. But the one who did stop and save us was Jesus. He took us in, bound our wounds, and paid for our care – all with his precious blood, shed on the cross for our sins.

Paul writes in today’s Epistle lesson: “He has rescued us from the power of darkness and transferred us into the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption and the forgiveness of sins.”

Because Jesus has saved us, we have become members of His kingdom, joining together will all the saints throughout time. And His kingdom, as we know, is not of this world; it has no beginning or end; it has no boundaries, and lasts forever. And that is a big neighbourhood!                                     

Pastor Markus Vaga - August 2022
 


KOGUDUSE LIIKMEMAKS ON $70.00 AASTAS
PALUN SAATKE LAEKURI AADRESSILE

Tsekk kirjutada: “Estonian Ev. Luth. Church of St. Paul” ja saata meie uuele laekurile: Rein Uibopuule (vastavad ümbrikud kirjaga kaasas). Palun mitte kirjutada tsekke Bogota koguduse nimele, kuna selle koguduse kassa on tühi ja sellepärast aitab New Yorgi Pauluse kogudus jumalateenistuste pidamist Bogotas ja liikmemaksud ja annetused lähevad NY Pauluse koguduse pangaarvele. Sellepärast on tähtis, et tsekid on kirjutatud “Estonian Ev. Luth. Church of St. Paul” -nimele.

 

YOUR DONATIONS ARE NEEDED AND APPRECIATED

From years back there is a tradition that the congregation has a “membership fee”.  Our’s is only $70.00 a year but our congregation appreciates all donations as well.  PLEASE write your checks to: Estonian Ev. Luth. Church of St. Paul. Thank you for your love towards your congregation. God bless you all!

This page was lasted edited August 25, 2022

   

 

EESTI KEELES

Teenistused:

Manhattanil - 
Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja

Bogotal -
Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue nurgal)

 

ENGLISH

Services are held in:

Manhattan -

Gustavus Adolphus Lutheran Church
155 East 22nd Street
New York NY 10010
(Between 3rd Avenue & Lexington Avenue)

and in

Bogota - 

Trinity Lutheran Church
167 Palisade Avenue
Bogota, NJ 07603-1633
(At the corner of Palisade & Linwood Avenue.)


KONTAKT / CONTACT

Pastor: Thomas Vaga
Kodus:  732-581-2951

Esimees/Chairman:

 

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

 TEATED / NEWSLETTER

2022

2022 Sept.-Dec. 

2020

2019 Dec - April 2020

 

2019

2019 Jaan-Juuni

2018 Nov.-Veeb.2019

 

2018

2018.Juuli-Okt.pdf

2018.Veeb-Juuni.pdf

 

Historical

2017.Okt-Jaan.2018.pdf

2017.Veeb-Juuni pdf

2016-Veeb- Juuni pdf

2015.Oct-Jan.2016

2016.Jaanuar-Sept. pdf

2014.Jaanuar-Juuni pdf

2013.Sept-Dets. pdf

HUVITAVAT LUGEMIST

2019 Usupuhastus

2018 Jõulu Sõnum

2018 Sinod

2016 veeb. Jutlus - Piiskop Vaga

  

 
 
 

_____________________________________________________________________________________________

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik (E.E.L.K.) New Yorgi Pauluse Kogudus

Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York

Links

Bylaws

Calendar

Contact

Directions

EELKL

Notices

Our Church

Photos

Sermons & Prayers

Links

 

EELKL

Fotod

Jutlused & Palved

Kalendaarium

Kontakt

Meie Kirik

Põhikiri

Teated

Teejuhis

Viited

 

Terms of Use / Privacy Policy

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator: Airi Vaga
 

© 2014-2023 Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York 
All rights reserved. /Kõik õigused kaitstud.   The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.
  
Clip art & photo images courtesy of www.Christiansunite.com, www.FreeTiiuPix.com, or Pixabay.com

_____________________________________________________________________________________________