Kodu / Home

   Teated / Notices

   Kalendaarium

   Meie Kirik / Church

    E.E.L.K.

   Jutlused & Palved

   Teejuhis / Directions

   Album

  Põhimäärused / Bylaws

  Viited / Links

   Kontakt / Contact

   Sermons & Prayers

  Privacy Policy

 


Armsad New Yorgi Pauluse koguduse liikmed!

NY Pauluse kogudus peab jumalateenistusi  üks kord kuus:

 Manhattanil:

Gustav Adolfi luteri kirik New Yorgis: 155 East 22nd Street, Manhattan, NY

ja üks kord koos

E.E.L.K. Bergen county kogudusega Bogotas, kuna mitmed meie koguduse liikmed elavad New Jersey osariigi põhja osas. 

Teenistused  peetakse kuu neljandal pühapäeval, algusega kell 3:00. Bergen County koguduse teenistusi peetakse Trinity Lutheran kirikus, Bogota linnas, Palisades jaLynwood-i nurgal.Praost Toomas Vaga Gustav Adolfi kiriku kabeli altaril.

Tekstiilid altaril ühe koguduse liikme annetus abikaasa mälestuseks, kes hukkus Andrea Doria uppumisel.

Keskel on rist, mis tähendab Jeesust, kes on tõeline viinapuu.  Kõrval olevate tekstiilidega kujundatakse kristlikku maailma, kus koos viljakate veinipuudega kasvab ohakaid ja umbrohtu.  Kristlasi ühendab aga Jeesus Kristus.

 

E.E.L.K. New Yorgi
Pauluse koguduse esimees
Sven Roosild

 


 

 

Tere tulemast
E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse kodulehele!

Welcome to the Estonian Evangelical Lutheran Church
of St. Paul in New York's website!

 

 

Koguduse Teated / Notices

 

Palun hoolitsege selle eest, et saadate jälle oma 2016 ja ka 2017 aasta liikmemaksu: $70 koguduse laekurile: Eha McDonnell, 18 Styvesant Oval #10A, New York, NY 10009.

Tsekk palun kirjutada: Estonian Ev. Luth. Church of St. Paul nimele.

Please keep in mind to support your congregation with your donations and 2017 membership dues.  Send your donations to the treasuser of both congregations, Eha McDonnell. Write your check to Estonian Ev. Luth. Church of St. Paul.

 

 

E.E.L.K. Tegevusest

Oktoobrikuu alguses korraldas õpetaja meie kiriku, s.o. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste liikmetele Agendaga, ehk kiriku käsiraamatuga tutvumise kursuse Keswick-nimelises kristlikus keskuses. Loenguid pidas Usuteadusliku instituudi rektor dr. Ove Sander ja osavõtjaid oli mitmest kogudusest ja isegi Los Angelesest.

New Yorgi Pauluse koguduse liige Andres Savi võttis osa sellest kursusest. Agendaks nimetatakse seda kiriku käsiraamatut, kus on kirja pandud jumalateenistuste ja teiste kiriklike ametitalituste kavad: peajumalateenistus armulauaga ja ilma, ristimise talitus, leeriteenistus, laulatamine, palved haigete eest, haigete armulaud, matmisele eelnevad talitused ja matused, mitmed erilised palved ja palju muud. Agenda on juhatajaks ja abiks kirikuõpetajale ja eriti laiedele, kui õpetaja kohale tulek oleks takistatud.

Agenda on olnud juba aastast 1832 alates Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku usuelu ja koguduste kindel vaimne ning vormiline ühendaja.  Eestikeelne agenda ehk käsiraamat on olnud tarvitusel nii Eestis kui ka eesti asundustes ning ka paguluses jumalateenistuste ja kiriklike talituste korra seadusliku alusena ja normina.

Paguluses võttis Rootsis ellu kutsutud Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Komitee Agenda uue trüki päevakorrale ja toimetasf uue trüki, mis ilmus Stockholmis aasta 1951 sügisel. Eesmärgiks oli teostada kindlat sidet meie Kiriku minevikuga kui ka väljendada ja kinnitada kõigi koguduste sisemist ja välist ühendust omavahel.  Sooviks ja palveks oli ja on, et Jumala Püha Vaim oleks õnnistusrikkalt tegev eesti evangeeliumiusulise rahva keskel, kutsudes ja juhatades kuulma Jumala kõnet.

Õpetaja dr. Tõnis Nõmmiku algatusel on koostamisel Agenda uus trükk, mille proovitrükk oli kasutusel agenda kursusel ja mille redigeerimisega tegeleb praegu Ameerikas Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksmann ja piiskop Thomas Vaga.

 

Eesti Evangeliumi Luteri Usu Kiriku (E.E.L.K.) Agendaga tutvumise kursusest osavõtjad vasakult:  Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksmann, Aleksander Lamvol Connecticuti kogudusest, diakon õpetaja Gilda Karu Chicagost, dr. Ove Sander Eestist, Airi Vaga, Sven Sander Eestist, Andres Savi New Yorgi Pauluse ja Bergen County kogudusest, E.E.L.K.vikaarõpetaja Markus Vaga, Maarit Vaga, piiskop electus Thomas Vaga, diakon Kalju Ets, Seabrooki koguduse esimees Harri Virunurm ja Schenectady-Albany koguduse õpetaja William Ilves.

 

All õpetaja Uudo Tari poolt koostatud ja piiskop electus Thomas Vaga poolt ettepanekutega graafika kahe kiriku, Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vahekorrast.

 

 

E.E.L.K. = Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik (pagulusse toodud 1944. aastal), kuhu praegu kuuluvad 10 Ühendriikides ja Kanadas tegutsevat kogudust, kes ei ühinenud luterliku kirikuga Eestis.  Eesti evangeeliumi Luteri Usu Kirik on ametlikult registreeritud USA valitsuse juures ja New Jersey osariigis eestikeelse nimega, sellega nimi on kaitstud. Kiriku pea on praegu piiskop electus Thomas Vaga. Sidemekeskus on Lakewood NJ. Kasutamisel on Eestis väljatoodud (ajakohastatud) 1936. aasta Põhimäärused. Kodulehekülg on: www.eelk-kirik.com.

EELK = Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (Eestis), kuhu kuuluvad Eestis toimivad luterlikud kogudused ja luterliku kirikuga ühinenud kogudused USA-s. Kanadas ja Euroopas. Kiriku peapiiskop on Urmas Viilma. Konsistoorium on Tallinnas. Kodulehekülg on: www.eelk.ee. Välis-Eesti piiskopkonna konsistoorium on Torontos.

Mõned eesti kogudused Kanadas ja USA-s kuuluvad kohalikku Ameerika Luteri Usu Kiriku sinodisse. Rootsis toimivad eesti kogudused kuuluvad ka Rootsi Luteri Usu Kirikusse.


________________________________

 

The Lord's Prayer

We all know how to say the Lord’s Prayer from memory or by “heart”. But how well do we really know it by heart, meaning in deep Christian faith. I found a good description of the deeper meaning of the Lord’s Prayer from a Missouri Synod Lutheran pastor, Rev. Daniel Paavola. He describes the Lord’s Prayer as a trip or commute between heaven and earth, between the home of our Heavenly Father and our home – between God and us. We can make this trip every day.

We are anchored in heaven right from the start when we pray: “Our Father who art in heaven!” We go to heaven to pray and praise God as our Father: “Hallowed be your name!” Hallowed means honored and worshipped as holy. When we pray to God in this way we join with all the angels and Christian believers and worship services honoring and worshipping God as a mighty but kind and merciful Father in heaven who hears us. Then we worship Him on earth: “Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven!” Martin Luther teaches what we are praying for: “We ask that his governing and will be in us personally.”

We continue and say that when God’s rule and will is here, we are very well taken care of, as the prayer for daily bread and the things we need for living day to day says: “Give us this day our daily bread!” But in addition to “daily bread” God brings His will and authority near us to protect us. He draws us away from sin, the bad and the dangers in this life on the earth: “Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.” We are asking that He makes our life on this earth like it is in heaven,. And He does. God  feeds us, forgives us, rescues us, keeps us and our fellow human beings so we can forgive and be forgiven. He does all this in his Son, Jesus Christ, our Savior and Redeemer from sin and evil in this world.

Jesus gave the Lord’s Prayer to His disciples (Read the original text Matthew 6:9-13) and to all Christians to bring heaven to earth for us and take us from earth to heaven. You can draw a picture of the Lord’s Prayer like a half circle with both ends in heaven and the lower curve on earth. That is the path or commute we take when we pray the Lord’s Prayer.

The Lord’s Prayer works in and through Jesus Christ. He helps us overcome temptations and protects us from evil. He frees us from sin and helps us forgive others and work every day for our daily bread with trust and joy. The Lord’s Prayer is made of seven prayers. Each of them is like a step on the ladder between heaven and earth. We can go up and down on it to and from heaven every day.  The Lord’s Prayer is our help and guide every day we say it with a faithful mind and trusting heart in Jesus Christ who gave us this prayer.

Thomas Vaga, Bishop electus


________________________________

 

Leeripüha Lakewoodis, NJ

Koguduse õpetaja, piiskop electus Thomas Vaga andis peaaegu aasta aega leeritunde kirjalikult ja lõpuks nädal aega leerilaagris Long Islandi Eesti Kodus.

On October 21st three young Estonians from Bergen County and New York St. Paul congregations were confirmed in Lakewood Lutheran Church of Holy Spirit:

Linnea Ann Tõõtsov, Lilly Olivia Aasmaa and Markus Truumees. Two other young confirmants were from other congregations. Pastor Vaga had given confirmation lessons to them by mail. An intensive confirmation camp was organized by Lia Mai Puskar at Long Island Estonian Youth Camp ground. The Pastor tested what his students had learned and gave additional teaching.

The celebration party for Confirmants took place in Lakewood Estonian House. The photo below was taken by Ulla Vinkman. Confirmants from left: Linnea Ann Tõõtsov, Aleksander Ilmar Aasmaa, Lilly Olivia Aasmaa, Markus Truumees and Tia Mai Puskar

 

 

Palve haige eest ja meie oma haigestumisel:

Kallis Päästja, me teame, et Sina hoolid inimesest, tema ihust ja hingest. Sina tegid haiged terveks, tegid pimedad nägijaiks ja kurdid kuuljaiks ja äratasid isegi surnuid ellu. Me palume, et Sa õnnistaks neid, kes meie hulgas on haiged ja tunnevad valu. Kui oleme, haiged, oleme nõrgad ja armetud ning vajame Su abi. Me vajame ka teiste ligimeste abi ja hoolitsust ja heatahtlikkust. Lase meil olla Su teenrid abistamaks neid, kes abi vajavad, teadmises, et Sina oled suurim arst ja abistaja.

Ole ka minu voodi ligi, kui minu tervis kõigub. Õnnista neid, kes minu eest hoolt võtavad, õnnista mu arste ja koduabilisi, halastaja õdesid ja kõiki, kes mind abistavad ja kui on Sinu tahtmine, anna mulle mu tervis tagasi.

Aamen.

 

Prayer:

Risen Savior, my heart is glad and my voice rejoices in your Easter victory. When you walked out of the grave on that first Easter morning, everything changed. You proved yourself to be true God and all your promises to be true. Your heavenly Father accepted your sacrifice for my sin and all sins completely and fully. Because you rose from the grave, I know that I will rise too. With resurrection power and confidence, help me stand firm in my faith and life, knowing that this victory over death and the grave is also my victory as well. And on first Pentecost you equipped the disciples with extraordinary gifts to proclaim the gospel to a variety of different cultures.  Remind me that you continue to strengthen and sustain the faith in me through the hearing of your Word. 

Amen.

 

This page was lasted edited January 28, 2017

   

 

EESTI KEELES

Teenistused:

Manhattanil - 
Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja

Bogotal -
Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue nurgal)

 

ENGLISH

Services are held in:

Manhattan -

Gustavus Adolphus Lutheran Church
155 East 22nd Street
New York NY 10010
(Between 3rd Avenue & Lexington Avenue)

and in

Bogota - 

Trinity Lutheran Church
167 Palisade Avenue
Bogota, NJ 07603-1633
(At the corner of Palisade & Linwood Avenue.)


KONTAKT / CONTACT

Pastor: Thomas Vaga
Kodus:  732-581-2951

Esimees/Chairman:

Sven Roosild
P.O. Box 623
Shoreham, NY 11786
Tel:  631-744-1090

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

 TEATED / NOTICES

2017

2017-Veeb-Juuni pdf

2016

2016 - Veeb.- Juuni pdf


2015

Oct.2015-Jan.2016

Jaanuar-Sept. pdf

 

2014

2014 - Jaanuar-Juuni pdf

 

2013

2013 - Sept.-Dets. pdf

 
HUVITAVAT LUGEMIST

2016 veeb. Jutlus - Piiskop Vaga

 

  

 
 
 

_____________________________________________________________________________________________

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik (E.E.L.K.) New Yorgi Pauluse Kogudus

Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York

Links

Bylaws

Calendar

Contact

Directions

EELKL

Notices

Our Church

Photos

Sermons & Prayers

Links

 

EELKL

Fotod

Jutlused & Palved

Kalendaarium

Kontakt

Meie Kirik

Põhikiri

Teated

Teejuhis

Viited

 

Terms of Use / Privacy Policy

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator: Airi Vaga
 Webmaster/Site Design by Toronto Tiiu


© 2014-2017 Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York 
All rights reserved. /Kõik õigused kaitstud.   The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.

_____________________________________________________________________________________________