Kodu / Home

   Teated / Notices

   Kalendaarium

   Meie Kirik / Church

    E.E.L.K.

   Jutlused & Palved

   Teejuhis / Directions

   Album

  Põhimäärused / Bylaws

  Viited / Links

   Kontakt / Contact

   Sermons & Prayers

  Privacy Policy


Armsad New Yorgi Pauluse koguduse liikmed!

NY Pauluse kogudus peab jumalateenistusi  üks kord kuus:

 Manhattanil:

Gustav Adolfi luteri kirik New Yorgis: 155 East 22nd Street, Manhattan, NY

ja üks kord koos

E.E.L.K. Bergen county kogudusega Bogotas, kuna mitmed meie koguduse liikmed elavad New Jersey osariigi põhja osas. 

Teenistused  peetakse kuu neljandal pühapäeval, algusega kell 3:00. Bergen County koguduse teenistusi peetakse Trinity Lutheran kirikus, Bogota linnas, Palisades jaLynwood-i nurgal.
Praost Toomas Vaga Gustav Adolfi kiriku kabeli altaril.

Tekstiilid altaril ühe koguduse liikme annetus abikaasa mälestuseks, kes hukkus Andrea Doria uppumisel.

Keskel on rist, mis tähendab Jeesust, kes on tõeline viinapuu.  Kõrval olevate tekstiilidega kujundatakse kristlikku maailma, kus koos viljakate veinipuudega kasvab ohakaid ja umbrohtu.  Kristlasi ühendab aga Jeesus Kristus.

 

E.E.L.K. New Yorgi
Pauluse koguduse esimees
Sven Roosild

 


 

 

Tere tulemast
E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse kodulehele!

Welcome to the Estonian Evangelical Lutheran Church
of St. Paul in New York's website!

 

 

 

 
 

Koguduse Teated / Notices


 
 

 


We are closely monitoring the coronavirus (COVID-19) situation and will be posting updates here.

With the heightened awareneess and public concerns regarding the spread of the coronavirus, we want to assure you that public health and safety concerns are our highest priority.

Due to continued recommendations from officials and medical professionals, our church will be closed and all events will be cancelled or postponed until further notice.


Praegu ei toimu jumalateenistusi meie kirikus.

 

 

Piiskopi karjase kiri 2020

Armsad lugejad, koguduste esimehed, juhatuste ja nõukogu liikmed, kallid kaasmaalased! 

Armu teile ja rahu meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt! 

Suurem osa meist oskab palvetada Meie Isa palvet, või tunnevad sellesse kogutud seitsme palve sõnu. Mõned palved on tuntud paljudele, nagu “meie igapäevast leiba anna meile tänapäev” ja “ära saada meid (mi,e) kiusatusse”.

Koroonaviiruse maailmalaiuse nakatushaiguse levimise pärast on üks palvetest saanud meile eriti palavaks südame sooviks. See on “päästa meid ära kurjast.” See palve küsib abi Jumalalt, palume päästmist ja pääsemist kurjuse mõjuvõimu käest. Kristlased on palvetanud seda palvet üle kahekümne sajandi. Nad on saanud abi ja pääsu Jumalalt veriste tagakiusamiste, taudide, nagu musta surma ehk katku, sõdade ja looduse katastroofide keskel. Issanda Kristuse suur apostel Paulus loetles mitmeid kurjuse tegusid ja Jumala antud võitu nende üle: “Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus, või ahastus, või tagakiusamine, või nälg, või alastiolek, või häda, või mõõk?” (Pauluse kiri roomlastele 8. peatükk, salmid 31 ja 35) Paulus loetleb kogu ristiusu kiriku ja kristlaste ning kogu inimkonna ajaloos valitsenud kurjuse tegusid. Paulus julgustab kristlasi olema kindlad palves Jumalale. Jumal kuuleb Tema poole usus pöörajate palveid: “Sest ma olen veendunud selles, et ei surm ega elu, ei inglid, ei vürstid, ei käesolev ega tulev, ei vägevad, ei kõrgus ega sügavus ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.” (Pauluse kiri roomlastele 8. peatükk, salmid 38 ja 39) 

Kristlastena oleme võimelised usus ja lootuses Jumalasse seisma murede, raskuste, haiguste, taudide ja muu kurja vastu. Paulus kinnitab meid Pühakirja sõnas: “ Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus, või ahastus?” (Roomlastele 8:35). 

Praegune koroonaviiruse taudi levimine üle kogu maailma tuletab meile uuesti meelde, et siin ilmas me elame kurjuse poolt tehtud kannatuste sees. Jeesus õpetab meile seda Meie Isa palves, milles me korduvalt palume, et Jumal, kui meie Taevane Isa, päästaks meid kõigest kurjast. Me palume seda iga kord, kui me palume Meie Isa palvet. Me palume päästmist kurjast sama tihti kui me palume igapäevast leiba. Jeesus, kes õpetas Meie Isa palve oma jüngritele ja ka meile jüngrite poolt kirja pandud Pühakirja Uue testamendi kaudu, teadis, et maailmas on neil ja meil ahastus (Vaata Johannese 16. peatükk , 33. salm), aga võit on Jeesusel: “Olge julged, mina olen maailma ära võitnud!”

Kannatused ja kurjuse tegevus pole vähenenud, nagu praegune kroonaviiruse taudi levimine käib ka kõrgtehnoloogia saavutuste üle. Aga Jeesus Kristus on koos meiega ka tänapäeva pandeemia keskel. Kurjus kaob alles siis, kui praegune maailm lõpeb ja Jumal loob uue taeva ja uue maa. Kristus Jeesus aga teeb meie kannatused talutavaks, sest Tema ise on nüüd meiega kannatuste keskel. Tema jagab meile välja kannatamise ja vastu pidamise võime. Kõige selgemalt ja valusamalt on see nähtav ja tuntav, kui pöördme Tema poole Kolgata ristipuul. Pühakirjas on öeldud: “Sest selles, milles ta on kannatanud kiusatud olles võib ta aidata neid, keda kiusatakse.” (Kiri heebrealastele 2. peatükk, 18. salm). Vana testamendi prohvet Jesaja raamatus on kirjeldatud Jeesuse Kristuse kannatusi kurjuse käes kuid Ta kannatas neid meie vabastamiseks: “Tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid! Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu! Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud!” (Jesaja 53. peatükk, 4. ja 5. salm). “Heitke kõik oma mured tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!” (Peetruse esimene kiri, 5. peatükk, 7. salm) Kristus Jeesus kannatab ka koroonaviiruse taudi käes, et meil oleks kergem. Me usume, et Tema päästab meid ära kurjast. 

Mõtleme Jeesusele eesoleva kannatusnädala kestel. Mõtleme Jeesuse päästmisele ja patust vabastamisele suurel reedel ja rõõmule Tema ülestõusmise pühal. 

Soovin kõikidele meie kiriku ja koguduste liikmetele rahulikku ja õnnistatud Issanda Jeesuse ülestõusmispüha. 

Teie Issanda teenistuses E.E.L.K. Piiskop Thomas Vaga - 2020 märtsil

Karjase kiri pdf

 


I am Lazarus

John 11:1-4

Grace to you and peace, from God our Father and our Lord and Saviour Jesus Christ.

Today’s Gospel lesson reveals a lot about Jesus, both as the Son of God, and also as the human being. His divine power is revealed in raising Lazarus from the dead, and His humanity in the sadness he shows at the death of His friend. Today’s Gospel lesson includes the shortest passage in the whole Bible; the 35th verse, where the Apostle John simply writes that “Jesus wept.” That is an emotion that we can all identify with, and we are comforted at knowing we can identify with Jesus during this sad time.

In fact, we can identify with everyone who we encounter in the reading. We most readily see ourselves in Mary and Martha – the sisters who had to see their severely sick brother die.

 

Image courtesy of Christiansunite.com

“Lord, if you had only been here...” How often have we thought this, not just at the loss of a loved one, but whenever we’ve faced a difficult situation? It’s natural for us to ask this question – to wonder what would have happened if God had only stepped in and changed the course of things. Whether this worldwide pandemic that is affecting billions of people from all corners of life, or a personal hardship that a single individual must face, people often turn to God and wonder whether He could have gotten involved earlier to steer the situation in a different direction. We’re all like Mary and Martha, thinking “if only…”

It’s important to note that this doesn’t come from a lack of faith. I don’t think anyone can question the faith that Mary and Martha had. They were rock solid in the faith they had in God, and in the faith they had in Jesus.

Martha says, “I know that he will rise again in the resurrection on the last day.” She was sure of it. The women didn’t lack the faith to understand why their brother died.

But this feeling of second guessing – of asking “if only” – comes from something else: it often come from not understanding the plans that God has for our lives.  “Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?” Jesus teaches us. God will reveal His glory, even when we are having a difficult time seeing it right now.

And often it comes down to a matter of perspective. We can look at our current worldwide situation with the corona virus and think to ourselves: “how hopeless this is. More and more people are getting sick, and people are dying. And far too many people are suffering economically and losing their jobs…”

But we can also look at how God’s grace and love has become visible. It’s in the countless hours that healthcare workers are putting in to help those who are affected, working on the front lines and risking their own health just to be there for others. It’s in the numerous restaurants who, despite most likely losing business due to having to close their dining rooms, are happily donating meals to food-pantries and to health workers. It’s visible in the volunteers at churches around the world who continue to make sandwiches and meals for soup kitchens. The list of opportunities for us to carry on the ministry of Jesus is endless, even in this time of social distancing and seeming separation. And even if we can’t feel like we can head out into the world to help, we can show God’s love in our life by even simply picking up the phone and reaching out to someone and reminding them that God is with us. When we rise to action as a family of faith, even in our darkest hour, the Glory of God shines in this world!

And in that action, we are like His disciples, who followed Jesus no matter where He went. They were even ready to go back to a place where the people wanted to kill Jesus – where they had tried to stone Him. Yet the disciples put the work of the Gospel ahead of everything else and followed Him. When we live like them and put the Gospel of Christ first, we too can learn that there is nothing that we can’t do for the sake of the One who gave Himself for us.

Yet sometimes sadness still finds us, and we see find ourselves in Lazarus. We might be ill, whether physically, mentally or even spiritually. We may not feel like there is any hope. We feel like we are failing, and it doesn’t feel like Jesus is nearby. We don’t know where to turn. But we can take comfort in the words of St. Paul, who reminds us that even though we are here on earth, the Spirit of God lives in us if we only believe in Him. And if the Spirit of God lives in us, then He who raised Christ from the dead will also raise us up.

And Christ doesn’t just give us victory over death. He gives us victory over life! Even when we are troubled and are feeling overwhelmed, we take comfort in knowing that Jesus lived a life just like ours. He, too, faced the troubles and hardships of everyday life, the fear and sadness at the loss of a dear friend, and even more so He faced persecution and death at the hands of those who hated Him. Yet He overcame the hardships with a loving heart, he comforted the sad with his words of peace, and He even forgave those who nailed Him to the cross. Even in that hour, Jesus saw the Glory of God in action, as the Gift of Easter was given to us through His death and resurrection.

We, like Lazarus, Mary, Martha, and the disciples can put our faith in Him, knowing that whatever we face in this world, Jesus is nearby. He’s ready and willing to help, and is calling us by name to see His glory.  Amen

Pastor Markus Vaga - March 29th, 2020

 
Watch Markus Vaga deliver his sermon 
at the Faith Lutheran online service on March 29th, 2020.

 

 


KOGUDUSE LIIKMEMAKS ON $70.00 AASTAS
PALUN SAATKE LAEKURI AADRESSILE

Tsekk kirjutada: “Estonian Ev. Luth. Church of St. Paul” ja saata meie uuele laekurile: Rein Uibopuule. Palun mitte kirjutada tsekke Bogota koguduse nimele, kuna selle koguduse kassa on tühi ja sellepärast aitab New Yorgi Pauluse kogudus jumalateenistuste pidamist Bogotas ja liikmemaksud ja annetused lähevad NY Pauluse koguduse pangaarvele. Sellepärast on tähtis, et tsekid on kirjutatud “Estonian Ev. Luth. Church of St. Paul” -nimele.

 

YOUR DONATIONS ARE NEEDED AND APPRECIATED

From years back there is a tradition that the congregation has a “membership fee”.  Our’s is only $70.00 a year but our congregation appreciates any donations as well.  PLEASE write your checks to: Estonian Ev. Luth. Church of St. Paul. Thank you for your love towards your congregation. God bless you all!

 

 

This page was lasted edited April 01, 2020

   

 

EESTI KEELES

Teenistused:

Manhattanil - 
Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja

Bogotal -
Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue nurgal)

 

ENGLISH

Services are held in:

Manhattan -

Gustavus Adolphus Lutheran Church
155 East 22nd Street
New York NY 10010
(Between 3rd Avenue & Lexington Avenue)

and in

Bogota - 

Trinity Lutheran Church
167 Palisade Avenue
Bogota, NJ 07603-1633
(At the corner of Palisade & Linwood Avenue.)


KONTAKT / CONTACT

Pastor: Thomas Vaga
Kodus:  732-581-2951

Esimees/Chairman:

Sven Roosild
P.O. Box 623
Shoreham, NY 11786
Tel:  631-744-1090

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

 TEATED / NEWSLETTER

2020

2019 Dec - April 2020

 

2019

2019 Jaan-Juuni

2018 Nov.-Veeb.2019

 

2018

2018.Juuli-Okt.pdf

2018.Veeb-Juuni.pdf

 

Historical

2017.Okt-Jaan.2018.pdf

2017.Veeb-Juuni pdf

2016-Veeb- Juuni pdf

2015.Oct-Jan.2016

2016.Jaanuar-Sept. pdf

2014.Jaanuar-Juuni pdf

2013.Sept-Dets. pdf

HUVITAVAT LUGEMIST

2019 Usupuhastus

2018 Jõulu Sõnum

2018 Sinod

2016 veeb. Jutlus - Piiskop Vaga

  

 
 
 

_____________________________________________________________________________________________

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik (E.E.L.K.) New Yorgi Pauluse Kogudus

Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York

Links

Bylaws

Calendar

Contact

Directions

EELKL

Notices

Our Church

Photos

Sermons & Prayers

Links

 

EELKL

Fotod

Jutlused & Palved

Kalendaarium

Kontakt

Meie Kirik

Põhikiri

Teated

Teejuhis

Viited

 

Terms of Use / Privacy Policy

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator: Airi Vaga
 Webmaster/Site Design by Toronto Tiiu


© 2014-2020 Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York 
All rights reserved. /Kõik õigused kaitstud.   The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.
  
Clip art & photo images courtesy of www.Christiansunite.com, www.FreeTiiuPix.com, or Pixabay.com

_____________________________________________________________________________________________