Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  310-745-0450
E-post:
p
adrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-775-9160
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
E-post:
Sillat@att.net

 


Koguduse
õpetaja

Koguduse õpetaja koos abikaasa Mirje ja poegade Johannese ja Joosep-Felixiga saabusid Eestist 16. juunil.

Kuna Eestist mööbli toomine polnud mõtekas, on perel iga ese, mis kellegil liiga on, tänuga vastu võetud.  Isegi kas või mõni jalgratas mis garaa˛i unustatud, on teretulnud.  Võite silmas pidada, et annetused koguduse kaudu on tulumaksust maha arvestatavad.

 

 

Praost Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


EESTI KIRIKU SEINAKALENDERAjaleht "Eesti Kirik" väljaandel ilmunud 2017. aasta seinakalendrid on kohale jõudnud. Kalendris on ära toodud Viljandi praostkonna pühakojad: Halliste, Helme, Karksi, Kolga-Jaani, Kõpu, Mõisaküla, Paistu, Pilistvere, Põltsamaa, Suure-Jaani, Taagepera, Tarvastu, Viljandi Jaani ja Viljandi Pauluse. Kalendrid on saadaval Eesti Köögi jõululaadal 4. detsembril ja jumalateenistustel.

Kalendri hinnaks on 5 dollarit.

 

 

KOGUDUSE TEATED
 

KUI MINU RAHVAS....
Koguduse Teated - Märts 2017, Nr. 2

Nagu te arvatavasti teate, on Ameerika Ühendriikide presidendi ametisseseadmisel tava, et ametivannet andes asetab uus president käe Piiblile. Praeguse presidendi puhul oli neid lausa kaks: 1853. aastal välja antud King James Bible, mida tarvitati Abraham Lincolni ametissevannutamisel 1861. aastal, kui ka Donald Trumpi ema poolt talle pühapäevakooli lõpetamisel 1955. aastal kingitud Revised Standard Version.

Enamasti on Piibel ametivande andmise juures suletud, vahel aga ka mitte. Sel puhul on olnud tegemist ametisse vannutatava presidendi enda valitud kirjakohaga, millel ta on vannet andes oma kätt hoidnud.

Näiteks Woodrow Wilsoni puhul oli selleks tema teise ametiaja alguses keset Esimese Maailmasõja koledusi Psalm 46, mis algab sõnadega: "Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav!"

George W. Bushi puhul 2005. aastal prohvet Jesaja raamatu 40. peatükist: "Kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi!" (Js 40:31)

Minu vaieldamatu lemmik Ameerika Ühendriikide presidentide hulgas on Ronald Reagan, ning tema valitud Pühakirjakoht mõlema ametiaja alguseks oli ühesugune ja väga kõnekas, nimelt 2. Ajaraamatu 7. peatükist, kus seisavad Issanda poolt kuningas Saalomonile Jeruusalemma esimese templi pühitsemisel öeldud sõnad: "Kui minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa." (2Aj 7:14)

Nende sõnade ajalooliseks taustaks on Iisraeli riigi kõrghetk: mitte kunagi varem ega hiljem pole Iisrael olnud riigina nii suur, tugev ega rikas kui kuningas Saalomoni ajal aastail 970-931 enne Kristuse sündi.

Me teame, et õige pea järgnes langus: esialgu riigi jagunemine kaheks, põhja- ja lõunakuningriigiks aastal 930. Seejärel esmalt põhjapoolse Iisraeli langemine aastal 720 ning veidi rohkem kui sajand hiljem lõunapoolse Juuda kuningriigi langemine aastal 586 ja seitsekümmend aastat kestnud Paabeli vangipõlv, mille järel riiki õigupoolest enam üles ehitada ei õnnestunudki.

Loe edasi...

 

 


TÄISKOGU KOOSOLEK

Koguduse täiskogu koosolek toimub pühapäeval, 19. märtsil 2017 a. Los Angelese Eesti Majas, 1306 West 24th Street, Los Angeles, kohe peale kannatamisaja jumalateenistust, mis algab samas kell 11 e.l.

Täiskogu koosoleku päevakord:

Koosoleku rakendamine
Arunaded
Eelarved
Valimised
Kohalalgatatud küsimused

 

Täiskogust võtavad osa kõik täisealised, konfirmeeritud koguduse liikmed, kes oma maksukohustuse kogudusele on täitnud ja vähemalt ühe aasta on olnud koguduse nimekirjas.  (E.E.L.K. põhimäärus § 101)

 

 

E.E.L.K. Los Angelese Koguduse 2016. Aasta Tegevusaruannet
võite lugeda siit.

 

KOGUDUSE LIIKMED
Koguduse Teated - Märts 2017, Nr. 2

E.E.L.K. Los Angelese koguduse liikmeannetust tasus 2016. aastal 102 koguduse liiget. 

Kogudusel on 139 hinge, nendest 126 on konfirmeeritud.

Koguduse tegevuspiirkonnas elab veel 118 endist koguduse liiget, kes on mitmesugustel põhjustel koguduse tegevusest eemale jäänud.

Koguduse tegevuspiirkonnas, Lõuna-Californias, elab hinnanguliselt 1000 eestlast. Siia on arvatud viimasel ajal Eestist saabunud.

Los Angelese kogudus otsustas 2014. aasta jaanuaris kutsuda koguduse õpetajaks Enn Auksmanni, kes oli külastanud Los Angelest koos abikaasa ja pojaga 2013. aasta sügisel. Kutsele järgnenud asjaajamised võtsid pikalt aega ning õpetaja saabus koos oma perega Ameerikasse 16. juunil 2016. aastal.

Pärast esialgset peatumist hotellis ja külaliskorteris asus õpetaja elama Irvine’i, tema praeguseks aadressiks on 2790 Kelvin Avenue Apt 1102, Irvine, CA 92614 – tõenäoliselt muutub see hiljemalt praeguse rendiperioodi lõpul, s.t eeloleval suvel.

Seoses õpetaja saabumisega on olnud võimalik taastada regulaarne jumalateenistuselu, s.t reeglina toimuvad jumalateenistused kaks korda kuus, enamasti Los Angelese Läti kirikus.

Jumalateenistustel osaleb tavaliselt paarkümmend kirikulist, teenistused kestavad umbes tund aega või veidi rohkem ning neile järgneb peaaegu alati kohvilaud. Jumalateenistusi peetakse vastavalt kohalikele tavadele, enam-vähem E.E.L.K. Agendas ette nähtud korra järgi. Alates sügisest on lisaks laululehtedele olnud tarvitusel ka 1991. aasta Kiriku Laulu- ja Palveraamat.

Pühakirjalugemistena tarvitatakse enamasti vanakiriklikku Epistlit ja Evangeeliumi, jutlusetekstiks on üks neist või vahel mõni muu päevakohane pühakirjatekst. Jutlus kestab 15-20 minutit.

Lisaks jumalateenistustele osaleb koguduse õpetaja mitmesugustel Eesti Majas toimuvatel koosviibimistel, peamiselt seoses pühadega, ning igakuiselt Seenioride Klubi kokkutulekutel, kus õpetaja on lisaks tavapärasele avapalvusele pidanud mõnel korral ka pikema ettekande. Koguduse õpetaja osaleb ka Eesti Täienduskooli töös.

Lisaks ülalnimetatule on õpetaja pidanud oluliseks külastada koguduseliikmeid, iseäranis neid, kellel ei ole võimalik enam ise kirikusse tulla. Taolisi külastusi peaks olema aga märksa rohkem, loodetavasti on võimalik sellega tõhusalt edasi liikuda. Tõenäoliselt tuleks kasuks, kui õpetaja elupaik oleks praegusest veidi lähemal Los Angelesele – selles osas on teretulnud igasugune abi ja head nõuanded.

Kodukülastuste juurde on enamasti kuulunud vestlused, aga ka palve, pühakirjalugemine ja laul ning mõnel puhul armulauasakramendi jagamine. Eriti seoses viimasega oleks tänuväärne, kui koguduseliikmed, kes pole pikemat aega armulauast osa saanud, sellest õpetajale teada annaksid, et võimalust mööda kodus sakramenti vastu võtta.

Seni pole võtnud vedu leerikursuse alustamine. On küll huvilisi, kuid nende laialipillatuse tõttu ei ole esialgsest kavatsusest kaugemale jõutud. Loodetavasti osutub see peagi võimalikuks.

Los Angelese kogudust võib iseloomustada kui vastutustundelist ja teotahtelist, iseäranis tuleb tunnustada kõiki juhatuse ja nõukogu liikmeid, töötegijaid ja vabatahtlikke abilisi, kes ei pea paljuks pühendada kogudusetöö heaks aega ja võtta ette pikki autosõite. Inimeste heale tahtele ja ustavusele vaatamine sisendab tulevikulootust ning näitab, kui oluline on eestikeelse kirikutöö jätkumine Ameerika läänerannikul.

Tänulikult minevikku ja usaldusega tulevikku vaadates ning kõigile rohket Taevaisa õnnistust soovides.

Enn Auksmann

 

 

This page was last edited on March 02, 2017 05:29 PM

.


HUVITAVAT LUGEMIST

 

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2017

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

TEATED

2017

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

 

VIITED


Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2017 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material
from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.