Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-775-9160
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  626-476-6394
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


EESTI KIRIKU SEINAKALENDER


Kogudus oli eelarveliselt otsus- anud toetada ajalehe “EESTI KIRIK” seinakalendri väljaandmist $500 summaga. 

2018 aasta kalendrisse on kogutud Eestimaal 17. sajandil tegut- senud puunikerdaja Christian Ackermanni looming meie pühakodades. Nii on saanud oma lehekülje järgmised kirikud: Tallinna toomkirik, Hageri, Simuna, Järva- Madise, Türi, Koeru, Kullamaa, Rapla, Martna, Vigala, Juuru ja Rootsi- Mihkli. 

Kalendri hinnaks on $5.00 ja on saadaval Aili Rebaselt. tel. (949) 709-5292. 

Samuti soovitab juhatus teha ajaleht “Eesti Kirik” tellimusi, mille maksumus on € 90.00 aastas. Ajaleht ilmub kord nädalas ja saadetakse välismaale kahe nädala kaupa. 

Tellimuste vormis- tamisega saab abistada koguduse laekur.

 

KOGUDUSE TEATED
 

 

Oh tule, tule, Immaanuel!

Nagu Ülestõusmispühale eelneb Suur Paast, nii kuulub ka Issanda sündimise püha – jõulude – juurde ettevalmistusaeg. Tänapäeval tuntakse seda enamasti advendiaja nime all, varemalt tarvitati eesti keeles veidi pikemat nimetust: Kristuse tulemise aeg. Õigupoolest tähendavad mõlemad üht ja sama: advent on ladina keelest pärinev sõna, mis tähendabki tulemist.  

Erinevalt Suurest Paastust ei seostata advendiaega praegusel ajal – vähemalt läänekiriku aladel – enamasti meeleparanduse ega paastumisega, vaid sellest on saanud pigem jõulupühade etteulatuv pikendus: tuled säravad, kuused on ehitud, kõlavad jõululaulud, keedetakse ja küpsetatakse ning pühendutakse heategevusele – või vähemalt räägitakse sellest rohkem kui tavaliselt.  

Viimane kujutab endast tegelikult suurepärast seost sellega, mida kirik mõistab Pühkirja alusel õigel viisil paastumisena: prohvet Jesaja sõnul on selleks loobumine kurjast ja ülekohtust, kannatajate aitamine, rõhutute vabastamine, kodututele peavarju pakkumine, alastiolijate riietamine ja näljaste toitmine (vrd Jesaja 58).  

Ometi peaks advendiaeg olema midagi veelgi rohkemat kui eriline aeg heategevuseks – see on aeg, mis, nagu paastuajale sobilik, peaks panema meid mõtlema mitte niivõrd oma, kuivõrd Jumala tegudele, ja iseendale eeskätt selle valguses, milline on meie tõeline olukord praeguses, langenud maailmas.  

 

Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha
Koguduse Teated - Detsember 2017, Nr. 6

 

Hiljuti võis ajalehest Postimees lugeda, et „Iiri katoliku preestri Desmond O’Donnelli arvates on sõnad jõulud ja lihavõttepüha kaotanud igasuguse püha tähenduse" ning "kõik kristlased peaksid lõpetama sõna jõulud kasutamise, sest selle tähenduse on röövinud jõuluvana ja põhjapõdrad ning seetõttu pole sellel enam mingit püha tähendust".

Muidugi ei pidanud too preester tegelikult silmas sõna jõulud – inglise keeles Yule –, vaid sõna Christmas. Kuna see viitab otseselt Kristusele ning selle algvormiks on Cristesmæsse – Kristuse missa –, mis tuleneb tõenäoliselt sellest, et jõuluööl peeti vanal ajal Kristuse sündimise tähistamiseks erandlikult lausa kolm väga pidulikku jumalateenistust, siis mõjub preestri üleskutse esimesel hetkel väga ehmatavana.

Kas tõesti peakski kirik jäägitult kapituleeruma, tunnistades, et Kristus on jõuludest täielikult pagendatud, ning jätma need kaunid pühad lõplikult need usurpeerinud ärimeeste saagiks? "Oleme kaotanud jõulud – täpselt nagu kaotasime ülestõusmispühad – ja peaksime selle sõna kasutamise lõpetama. See on meilt juba röövitud ja nüüd tuleb sellega leppida," tsiteerib Postimees isa O’Donnelli.

 

Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus
Koguduse Teated - Detsember 2017, Nr. 6

Artiklitesarja eelmises osas alustasime jumalateenistuse üksikosade tutvustamist, jõudmata kaugemale päris algusest, nimelt jumalateenistuse algussalmidest ehk Introitusest, mis kujutavad endast tavaliselt psalmidest või prohvetikuulutustest, harvemini ka muudest pühakirjaraamatutest valitud salme, mille eesmärgiks on juhatada sisse konkreetse jumalateenistuse, päeva või püha põhiteema.

Algussalmidele järgneb meie traditsioonis koguduse ühine üldine patutunnistus. On kujunenud tava, et ilma armulauata jumalateenistusel tarvitatakse lühemat, Agenda alguses seisvas peajumalateenistuse korras olevat patutunnistust, armulauaga jumalateenistusel aga enamasti Agenda teises osas asuvat kiriklike talituste hulka kuuluvas pihitalituses leiduvat pikemat palvet.

Siinkohal on paslik teha väike ekskurss minevikku ning tuletada meelde nüüdseks vist kahjuks pea kõikjalt kadunud laupäevase pihil käimise või vähemalt koguduse ühise pihijumalateenistuse tava.

Nimelt aitavad sajanditagused ja vanemad kirikukroonikad ja aruanded mõista, et viimase poole sajandi jooksul vähemalt Eestis levinud ja nüüdseks samuti suurel määral unustatud "lauakirikusse kirjutamise" ehk armulauaks registreerimise komme on algselt olnud seotud enne armulauast osasaamist pihil käimisega. Kui isiklik ja põhjalik see piht viimaste sajandite jooksul oli, seda saab vaid mõistatada, aga igal juhul on teada, et vähemalt osas Eesti luterlikest kogudustest säilis see kuni teise maailmasõjani. Nii võime vastavaid märkusi lugeda Pärnu Eliisabeti koguduse aruannetest, samuti meenutasid seda veel 1990. aastate keskpaiku Paide koguduse vanemad liikmed: laupäeval mindi kas pastoraati õpetaja jutule pihile ja ennast armulauale kirja panema, või koguneti kirikusse õhtusele pihijumalateenistusele. Mõnes paigas toimus pihijumalateenistus ka pühapäeva hommikul, näiteks pool tundi enne peajumalateenistuse algust.

Pihijumalateenistuse ülesehitus on väga lihtne: alguslaul, mille ajal pihilised kogunevad altari ette; õpetaja avasõnad, pihikõne ja Agendas sõnasõnalt ette kirjutatud pihimanitsus; patutunnistuspalve; pattudest lahtimõistmine (millele võis lisanduda käte pealepanemisega pattude andeksandmise kuulutamine); tänupalve koos Meie Isa palvega; õnnistamine ja lõpulaul.

 

 

 

This page was last edited on December 03, 2017 10:24 AM
Photos courtesy of Pixabay.com


.


HUVITAVAT LUGEMIST


2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

TEATED

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

 

VIITED


Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2017 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material
from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.