Tere tulemast Bergen County 
koguduse kodulehele !

Welcome to the Bergen County Congregation's website !

"Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele Ta annab armu."
1. Peetruse 5:5  

 
 

Koguduse Tegevus

 
 

 

Palun hoolitsege selle eest, et saadate jälle oma 2017 ja ka 2018 aasta liikmemaksu: $70 koguduse laekurile: Eha McDonnell, 18 Styvesant Oval #10A, New York, NY 10009.

Tsekk palun kirjutada: Estonian Ev. Luth. Church of St. Paul nimele.

Please keep in mind to support your congregation with your donations and 2018 membership dues.  Send your donations to the treasuser of both congregations, Eha McDonnell. Write your check to Estonian Ev. Luth. Church of St. Paul.

 

 

Kuidas usume?

Kuidas usume? Kuidas saame usku tunda? Kuidas leiame mida uskuda? Sellised küsimused on tuttavad mõnelegi meist ja kui ei ole, siis on nende mõlgutamine siiski kasulik. Küsimused usust on tähtsad meile, kes oleme 500-aastase usupuhastuse ehk luteri kiriku liikmed. Meie kirik põhjeneb õigele jumaliku usu alusele.  Õigel usul on kindel alus, mis teeb usu tõeliseks ja tunnetavaks. Martin Luther leidis selle usu aluse kahest Pühakirja salmist: “Ma ei häbene evangeeliumi (rõõmusõnumit lunastusest Jeesuses Kristuses); sest see on Jumala vägi õndsaksaamiseks igaühele, kes usub, nii juudile esiti kui ka kreeklasele (ehk kõigile inimestele). Sest Temas (Jeesuses Kristuses) saab ilmsiks Jumala õigus usust usku, nõnda nagu on kirjutatud (juba Vanas testamendis): “Õige elab usust!” (Pauluse kiri roomlastele 1:16-17)

Meie usu aluseks on Jumala ja Inimese Poeg, Jeesus Kristus, Jumal-inimene Jeesus Kristus. Uskumine on usaldamine usu alusele, nagu eestlased uskusid Eesti iseseisvusse, nagu see kuulutati välja Iseseisvuse Manifesti kui Eesti vabaduse tunnistusena sada aastat tagasi 24. veebruaril 1918. See oli tõeline ja tunnetatav meie rahvale läbi võitluse ja rahu, helgete ja hirmsate aastakümnete. Paljudes kodudes oli Manifest aukohal läbi raskete okupatsiooni ja paguluse aastate.

Jeesus Kristus on tõeliseks ja tunnetavaks usu aluseks igale kristlasele. Jeesus Kristus lunastab ehk vabastab meid  patust ja patu tegemise ja tehtud pattude kurjusest ja patu karistusest ehk surmast. Usu ehk täieliku usaldamise läbi Jeesusesse Kristusesse me pääseme Jumala õndsusse, mis on heas, õiges ja jätkuvas kontaktis olemist Jumalaga. Nagu Manifest kui Eesti vabaduse ja iseseisvuse nõue oli ja jäi samaks 100 aasta kestel ja jääb edasi riiklikul ja inimlikul tasemel, nii peame meeles, et Jeesus Kristus on kõigi inimeste, sinu ja minu, ainuke tee Jumala tundmisele ja õndsusele nüüd ja igavesti. Pühakiri kinnitab meile, et Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti ehk minevikus, olevikus ja tulevikus. Jeesus Kristus on meie üks ja ainuke Issand ja Õnnistegija, Jõululapsena sõimes ja Lunastajana ristil, Mäejutluse õpetajana ja Taeva Issandana, kes loob kõik uueks. Temas saab ilmsiks Jumala õigus. Me usume Tema peale. Tema on meie tunnetav usu alus ja me leiame usu Temas. 

Õpetaja Thomas Vaga - 2018

 

 

 

 

 

 

 


 

Kontakt / Contact

Pastor: Thomas Vaga
Telefon:  732-581-2951
Kodus:  732-363-0532

607 East 7th Street
Lakewood, NJ  06701

 

Esinaine: Malle Väärsi

165 Walnut Ave.
Bogota NJ 07603
201-489-0485

 

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

Teenistused

Teenistused toimuvad:

Services are held:


Manhattan - 

Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja/and

Bogota -

Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue)

 

Pidage kogudust ja kirikut meeles ka oma testamendis.

Koguduse on vaja luua küllat suur tagavarafond, mille protsentide sissetulekust saame katta puudujääke, mis on tulemas.  10% suurune andmine kogu pärandusest on tänuväärt annetus kogudusele ja kirikule.

 

 

Jutlused / Sermons

2016 Veeb - Piiskop Thomas Vaga

 

Huvitavat Lugemist

2017 Kristuse ülestõusmisaja kontsert jumalateenistus

2017 Sinod

2017 E.E.L.K. Tegevusest

2016 Leeripüha

 

Teated / Notices

2018

2018 Veeb- Juuni

 

Historical

2017 - Okt.- Jaan 2018  

2017 - Veeb-Juuni.pdf

2016 - Veeb. - Juuni pdf

2015 - Oct-2015 - Jan-2016 pdf  

2015 - Jan - Sept. pdf

 

E.E.L.K. Kogudused

E.E.L.K. BergenCounty Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

E.E.L.K. Seabrooki Kogudus

E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Kogudus
(Ei ole veebilehte.)

 


 

Martin Luther:

Kui keegi soovib leida Kristust, peab ta kõigepealt leidma koguduse.  Kuidas me võime teada, kus on Kristus ja Tema usk, kui me ei tea, kus on tema usklikud?  Ja see, kes soovib Kristusest midagi teada, ei või uskuda iseenesesse ega ehitada silda taevasse oma mõistusega, vaid ta peab minema kogudusse, otsima ja küsima sealt.

 

 

 

© 2011 - 2018  E.E.L.K. Bergen County Kogudus  Kõik õigused kaitstud.  All Rights Reserved.
Veebilehe Tegevtoimetaja / Webpage Administrator:  Airi Vaga  Webmaster:  Tiiu Roiser

Clip art & photo images courtesy of www.Christiansunite.com, www.FreeTiiuPix.com, or Pixabay.com
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  
Distribution, transmission or republication of any materials
 from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.

This page last edited February 14, 2018 09:19:06 AM