Tere tulemast Bergen County 
koguduse kodulehele !

Welcome to the Bergen County Congregation's website !

"Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele Ta annab armu."
1. Peetruse 5:5  

 
 

Koguduse Tegevus

 
 

 

Palun hoolitsege selle eest, et saadate jälle oma 2016 ja ka 2017 aasta liikmemaksu: $70 koguduse laekurile: Eha McDonnell, 18 Styvesant Oval #10A, New York, NY 10009.

Tsekk palun kirjutada: Estonian Ev. Luth. Church of St. Paul nimele.

Please keep in mind to support your congregation with your donations and 2017 membership dues.  Send your donations to the treasuser of both congregations, Eha McDonnell. Write your check to Estonian Ev. Luth. Church of St. Paul.

 

KRISTUSE ÜLESTÕUSMISAJA KONTSERT JUMALATEENISTUS

BERGEN COUNTY JA NEW YORGI PAULUSE KOGUDUSES

 

New Yorgi Eesti Haridusseltsi Segakoor Maaja Roosi juhatusel pidas kauni ja tundeküllase kontserdi Trinity Luthteran kirikus Bogotas. Kirik ise on ligi 100 aastat teeninud Ameerika eestlaskonda Bogotas. USA-sse emigreerunud eestlased olid ju abistamas, kui kirikut eelmise sajandi alul ehitati. Siis oli USA-sse ja Kanadasse emigreerunud eesti luteri-usuliste vaimulikuks Eesti missionäärist õpetaja Konrad Klemmer. Praegu teenib seda USA  teiseks vanimat eesti kogudust, Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Bergen County kogudust, piiskop electus Thomas Vaga.

Ilus vaimulik ja kevadine kontsert toimus pühapäeval, 23. aprillil, 2017, 2. pühapäeval Kristuse ülestõusmisajas Bergen County ja New Yorgi Pauluse koguduse jumalateenistusel.  Teenistusel jutlustas õpetaja Thomas Vaga ja orelil teenis koguduse organist Mall Kiil.  

Loe edasi....

 

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku kiriku koguduste ühine aastakoosolek,
 
SINOD, BOGOTAS New Jerseys - 2017

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste sinod toimus sel aastal 29. Ja 30.  aprillil Bergen County koguduse juures, mis on teiseks vanim luteriusuliste eestlaste kogudus USA-s. Asutatud 1929. aastal. Peale piiskop Thomas Vaga aega nõudva korralduste oli suure panuse andnud Bergen County eesti koguduse esinaine Malle Väärsi, kes oli hoolitsenud rikkaliku hommikusöögi, ja suurepärase lõunasöögi valmistamise eest.

Sinodist võttis osa üheksa Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduse esindajat isiklikult ja Toronto Vana Andrese kogudus kirja teel.  Koguduste õpetajatest  peale piiskop electus  Vaga, kes on Lakewoodi Pühavimu, New Yorgi Pauluse ja Bergen County koguduste õpetaja,  olid kohal: Connecticuti koguduse õpetaja Uudo Tari, Chicago Esimese koguduse õpetaja Gilda Karu, Seabrooki ja Baltimore koguduste õpetaja Markus Vaga,  Los Angelese koguduse õpetaja  Enn Auksmann ja Schnectady-Albany koguduse õpetaja William Ilves. Sinodit külastas ja tervitas ka kohaliku Trinity Lutheran koguduse õpetaja Peter A. Olsen.  

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste koosolekust, sinodist, osavõtjad ees vasakult:  Schnectady-Albany koguduse esinaine Eve Rebassoo, Clevelandi koguduse esindaja Airi Vaga, piiskop electus Thomas Vaga, Bergen County koguduse esinaine Malle Väärsi, NY Pauluse ja Bergen County koguduse laekur Eha McDonnell, Eena Mai Franz NY Pauluse kogudusest.

Teises reas vasakult:  Schenectady-Albany koguduse õpetaja William Ilves, Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg, Chicago Esimese koguduse õpetaja Gilda Karu, Tiiu Tari Connecticuti kogudusest, Lakewoodi Pühavaimu koguduse esindaja Maarit Vaga ja Connecticuti koguduse õpetaja Uudo Tari.

Kolmandas reas vasakult:  New Yorgi Pauluse koguduse esimees Sven Roosild, Seabrooki ja Baltimore koguduse õpetaja Markus Vaga, Seabrooki koguduse esimees Harry Virunurm, Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksmann ja E.E.L.K. laekur Kuno Lill.

 

Koosolekut juhatas Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg, protokollisid Airi Vaga (eesti keeles) ja Maarit Vaga (inglise keeles). Suurt rõõmu ja head meelt tekitas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Urmas Viilma tervituskiri sinodile ja tema  poolt  piiskop electus Thomas Vagale saadetud deklaratsioon, milles peapiiskop kinnitas “armulauaosadust kõigi eesti ristitud ja konfirmeeritud luterlastega maailmas”. Deklaratsioon anti välja seoses tänavu Eesti Vaba Rahva Kiriku asutamise 100. juubeliaastaga ja eelseisva Eesti Vabariigi väljakuulutamise 100. juubeliaastaga.  

Koosolek toimus vennalikus vaimus ja üksmeeles. Piiskop andis ülevaate oma tegevusest, kuhu kuulus peale ligi 90 jumalateenistuse pidamise veel E.E.L.K. Agenda kasutamise kursuse korraldamine ja läbiviimine, leerilaagris leeri õpetuse andmine ja leerinoorte konfirmeerimine, reis Eestisse osavõtmaks Võru praostkonna külalisjutlustajana Eesti Misjoniseltsi nädala raames kokkusaamisest ja palju muud.  Kõigi üheksa koguduse esindajad andsid koguduste aruanded. Cleveland-Ohio kogudust esindas Airi Vaga, kes luges ette koguduse esinaise Karin Ruusi saadetud aruande ja tervituse. Kõikide koguduste aruannetest kajastus sama olukord, kus koguduse liikmete arv kahaneb samuti kui jumalateenistustest osavõtjate arv. Koguduste majanduslik olukord on rahuldav tegevuse jätkamiseks.  

Paremal:  Bergen County koguduse esinaine Malle Väärsi koosolekul.

Loe edasi E.E.L.K. veebilehelt...

 

 

Õpetaja Enn Auksmann


_______________________________________________________

 

The Lord's Prayer

We all know how to say the Lord’s Prayer from memory or by “heart”. But how well do we really know it by heart, meaning in deep Christian faith. I found a good description of the deeper meaning of the Lord’s Prayer from a Missouri Synod Lutheran pastor, Rev. Daniel Paavola. He describes the Lord’s Prayer as a trip or commute between heaven and earth, between the home of our Heavenly Father and our home – between God and us. We can make this trip every day.

We are anchored in heaven right from the start when we pray: “Our Father who art in heaven!” We go to heaven to pray and praise God as our Father: “Hallowed be your name!” Hallowed means honored and worshipped as holy. When we pray to God in this way we join with all the angels and Christian believers and worship services honoring and worshipping God as a mighty but kind and merciful Father in heaven who hears us. Then we worship Him on earth: “Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven!” Martin Luther teaches what we are praying for: “We ask that his governing and will be in us personally.”

We continue and say that when God’s rule and will is here, we are very well taken care of, as the prayer for daily bread and the things we need for living day to day says: “Give us this day our daily bread!” But in addition to “daily bread” God brings His will and authority near us to protect us. He draws us away from sin, the bad and the dangers in this life on the earth: “Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.” We are asking that He makes our life on this earth like it is in heaven,. And He does. God  feeds us, forgives us, rescues us, keeps us and our fellow human beings so we can forgive and be forgiven. He does all this in his Son, Jesus Christ, our Savior and Redeemer from sin and evil in this world.

Jesus gave the Lord’s Prayer to His disciples (Read the original text Matthew 6:9-13) and to all Christians to bring heaven to earth for us and take us from earth to heaven. You can draw a picture of the Lord’s Prayer like a half circle with both ends in heaven and the lower curve on earth. That is the path or commute we take when we pray the Lord’s Prayer.

The Lord’s Prayer works in and through Jesus Christ. He helps us overcome temptations and protects us from evil. He frees us from sin and helps us forgive others and work every day for our daily bread with trust and joy. The Lord’s Prayer is made of seven prayers. Each of them is like a step on the ladder between heaven and earth. We can go up and down on it to and from heaven every day.  The Lord’s Prayer is our help and guide every day we say it with a faithful mind and trusting heart in Jesus Christ who gave us this prayer.

Thomas Vaga, Bishop electus

 


Palve haige eest ja meie oma haigestumisel:

Kallis Päästja, me teame, et Sina hoolid inimesest, tema ihust ja hingest. Sina tegid haiged terveks, tegid pimedad nägijaiks ja kurdid kuuljaiks ja äratasid isegi surnuid ellu. Me palume, et Sa õnnistaks neid, kes meie hulgas on haiged ja tunnevad valu. Kui oleme, haiged, oleme nõrgad ja armetud ning vajame Su abi. Me vajame ka teiste ligimeste abi ja hoolitsust ja heatahtlikkust. Lase meil olla Su teenrid abistamaks neid, kes abi vajavad, teadmises, et Sina oled suurim arst ja abistaja.

Ole ka minu voodi ligi, kui minu tervis kõigub. Õnnista neid, kes minu eest hoolt võtavad, õnnista mu arste ja koduabilisi, halastaja õdesid ja kõiki, kes mind abistavad ja kui on Sinu tahtmine, anna mulle mu tervis tagasi.

Aamen.

 


Prayer:

Risen Savior, my heart is glad and my voice rejoices in your Easter victory. When you walked out of the grave on that first Easter morning, everything changed. You proved yourself to be true God and all your promises to be true. Your heavenly Father accepted your sacrifice for my sin and all sins completely and fully. Because you rose from the grave, I know that I will rise too. With resurrection power and confidence, help me stand firm in my faith and life, knowing that this victory over death and the grave is also my victory as well. And on first Pentecost you equipped the disciples with extraordinary gifts to proclaim the gospel to a variety of different cultures.  Remind me that you continue to strengthen and sustain the faith in me through the hearing of your Word. 

Amen.

 


 

Kontakt / Contact

Pastor: Thomas Vaga
Telefon:  732-581-2951
Kodus:  732-363-0532

607 East 7th Street
Lakewood, NJ  06701

 

Esinaine: Malle Väärsi

165 Walnut Ave.
Bogota NJ 07603
201-489-0485

 

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

Teenistused

Teenistused toimuvad:

Services are held:


Manhattan - 

Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja/and

Bogota -

Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue)

 

Pidage kogudust ja kirikut meeles ka oma testamendis.

Koguduse on vaja luua küllat suur tagavarafond, mille protsentide sissetulekust saame katta puudujääke, mis on tulemas.  10% suurune andmine kogu pärandusest on tänuväärt annetus kogudusele ja kirikule.

 

 

Jutlused / Sermons

2016 Veeb - Piiskop Thomas Vaga

 

Huvitavat Lugemist

2017 Kristuse ülestõusmisaja kontsert jumalateenistus

2017 E.E.L.K. Tegevusest

2016 Leeripüha

 

Teated / Notices

2017

2017 - Veeb-Juuni.pdf

 

2016

2016 - Veeb. - Juuni pdf

 

2015

2015 - Oct-2015 - Jan-2016 pdf  

2015 - Jan - Sept. pdf

 

E.E.L.K. Kogudused

E.E.L.K. BergenCounty Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

E.E.L.K. Seabrooki Kogudus

E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Kogudus
(Ei ole veebilehte.)

 


 

Martin Luther:

Kui keegi soovib leida Kristust, peab ta kõigepealt leidma koguduse.  Kuidas me võime teada, kus on Kristus ja Tema usk, kui me ei tea, kus on tema usklikud?  Ja see, kes soovib Kristusest midagi teada, ei või uskuda iseenesesse ega ehitada silda taevasse oma mõistusega, vaid ta peab minema kogudusse, otsima ja küsima sealt.

 

 

 

© 2011 - 2017  E.E.L.K. Bergen County Kogudus  Kõik õigused kaitstud.  All Rights Reserved.
Veebilehe Tegevtoimetaja / Webpage Administrator:  Airi Vaga  Webmaster:  Tiiu Roiser

Clip art & photo images courtesy of www.Christiansunite.com & www.FreeTiiuPix.com 
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  Distribution, transmission or republication of any materials
 from this website in whole or in part in any medium or form is prohibitedwithout prior written permission.

 

Esileht Teated  |  Ajalugu  |  Teejuhis  |  Trinity Lutheran Church  |  Jutlused & Palved  |  Põhikiri  |  E.E.L.K.  |  Pildigalerii  |  Kontakt Viited  |

Home  |  Notices  |  History  |  Directions Trinity Lutheran Church  |  Sermons & Prayers  |  Constitution  |  E.E.L.K.  |  Photo Album  |  Contact  |  Links  |  Terms of Use  |

This page last edited May 12, 2017 03:59:01 PM