Kontakt / Contact

Pastor: Thomas Vaga
Telefon:  732-581-2951
Kodus:  732-363-0532

607 East 7th Street
Lakewood, NJ  06701

 

Esinaine: Malle Väärsi

165 Walnut Ave.
Bogota NJ 07603
201-489-0485

 

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

Teenistused

Teenistused toimuvad:

Services are held:


Manhattan - 

Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja/and

Bogota -

Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue)

 

Pidage kogudust ja kirikut meeles ka oma testamendis.

Koguduse on vaja luua küllat suur tagavarafond, mille protsentide sissetulekust saame katta puudujääke, mis on tulemas.  10% suurune andmine kogu pärandusest on tänuväärt annetus kogudusele ja kirikule.

 


Huvitavat Lugemist


2019

Usupuhastuse algusest 501 aastat. Teenistus Bogotas 2019

 

2018

2018 Jõulu sõnum

2018 Sinod  

 

2017

2017 Kristuse ülestõusmisaja kontsert jumalateenistus

2017 Sinod

2017 E.E.L.K. Tegevusest

2016 Leeripüha

 

Teated / Newsletters

2022

2022 Sept. - Dec. 

 

2020

2019 Dec. - April 2020

 

2019

2019 - Jaan-Juuni

2018 Nov. - Jaan 2019

 

2018

2018 Juuli - Okt.

2018 Veeb- Juuni

 

Historical

2017 - Okt.- Jaan 2018  

2017 - Veeb-Juuni.pdf

2016 - Veeb. - Juuni pdf

2015 - Oct-2015 - Jan-2016 pdf  

2015 - Jan - Sept. pdf

 

E.E.L.K. Kogudused

E.E.L.K. BergenCounty Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

E.E.L.K. Seabrooki Kogudus

E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Kogudus
(Ei ole veebilehte.)

 


 

 
 
 

Koguduse Ajalugu / History

 
 


 
E.E.L.K. Bergen County Kogudus

on vanuselt teisel kohal E.E.L.K. koguduste hulgas väljaspool Eestit.
Kogudus sai 2011. aastal 82-aastaseks.

 

E.E.L.K. Bergen County kogudus asutati õpetaja Conrad Klemmeri algatusel 18. märtsil 1929 "Teaneck' Ev. Lutheran Church of St. Mattheus" nimelisena. Koguduse juhatus koosnes õpetajast ja neljast liikmest, kelledeks olid kapt. J. Tiedeberg, A. Metz, J. Nurk ja A. Klemmer. Jumalateenistused on koguduse elu ajal toimunud Trinity Lutheran Church'is, Bogotas, NJ. See kirik ehitati 1920. aastal ja selle ehitamisel aitasid kaasa ka sel ajal Bogotas elanud eestlased.

Koguduse ellu tõi suure muudatuse Saksamaa põgenike laagritest USA-sse 1949-1950.a. saabunud eestlased. Paljudele neist olid USA-sse emigreerunud eestlase andnud garantii, mis oli vajalik USA-sse emigreerumisel. Eestlaste arvu Põhja-New Jerseys võis hinnata tol ajal 300-400-le.

12. oktoobril 1956 toimus märkimisväärne koosolek, mille jaoks koguduse esimees August Hermits oli koostanud 12-punktilise töökava, milles peapunktina oli koguduse reorganiseerimine, EELK-ga liitumine, uute liikmete juurde kutsumine, kogudusele uue õpetaja leidmine, pühapäevakooli ja täienduskooli ellukutsumine ja leeriõpetuse alustamine. Täiskogu otsustas ühel häälel jääda püsima iseseisva kogudusena. 9. novembril 1956 valiti koguduse õpetajaks õp. Max Saar ja otsustati liituda E.E.L.K.-ga ja USA Esimese praostkonnaga.

Koguduse õpetajatena on teeninud: koguduse asutaja ja õpetaja Conrad Klemmer 1929-1956, koguduseõpetaja Max Emil Saar 1956-1981, koguduseõpetaja Elmar Kuusler 1981-1986, koguduse hooldajaõpetaja Rudolf Reinaru 1986-1992 ja praegu teenib koguduse hooldajaõpetajana praost Thomas Vaga. Kogudust on teeninud külalisõpetajatena mitmed teised õpetajad, nende hulgas õp. Valdeko Kangro, diakonõpetaja Elmar Järvet, õpetaja Markus Vaga, õpetaja Leonard Heinmets jt.

Kogudust külastas peapiiskop Konrad Veem a. 1973 ja piiskop Karl Raudsepp.

Koguduse organistidena on teeninud Evald Stafenau, Leonhard Vahter, Ellen Brady, Ingrid DeSisto ja praegu
Erik Veski.

 

This page was last edited on September 17, 2017 02:38 PM

 

 

© 2011 - 2023  E.E.L.K. Bergen County Kogudus  Kõik õigused kaitstud.  All Rights Reserved.
Veebilehe Tegevtoimetaja / Webpage Administrator:  Airi Vaga  

Clip art & photo images courtesy of www.Christiansunite.com, www.FreeTiiuPix.com, or Pixabay.com
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  
Distribution, transmission or republication of any materials
 from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.

This page last edited September 17, 2017 02:38:10 PM