Kontakt / Contact

Pastor: Thomas Vaga
Telefon:  732-581-2951
Kodus:  732-363-0532

607 East 7th Street
Lakewood, NJ  06701

 

Esinaine: Malle Väärsi

165 Walnut Ave.
Bogota NJ 07603
201-489-0485

 

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

Teenistused

Teenistused toimuvad:

Services are held:


Manhattan - 

Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja/and

Bogota -

Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue)

 

Pidage kogudust ja kirikut meeles ka oma testamendis.

Koguduse on vaja luua küllat suur tagavarafond, mille protsentide sissetulekust saame katta puudujääke, mis on tulemas.  10% suurune andmine kogu pärandusest on tänuväärt annetus kogudusele ja kirikule.

 

 

Jutlused / Sermons

2016 Veeb - Piiskop Thomas Vaga

 

Huvitavat Lugemist

2017 Kristuse ülestõusmisaja kontsert jumalateenistus

2017 Sinod

2017 E.E.L.K. Tegevusest

2016 Leeripüha

 

Teated / Notices

2018

2018 Veeb- Juuni

 

Historical

2017 - Okt.- Jaan 2018  

2017 - Veeb-Juuni.pdf

2016 - Veeb. - Juuni pdf

2015 - Oct-2015 - Jan-2016 pdf  

2015 - Jan - Sept. pdf

 

E.E.L.K. Kogudused

E.E.L.K. BergenCounty Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

E.E.L.K. Seabrooki Kogudus

E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Kogudus
(Ei ole veebilehte.)

 


 

 
 
 

Kalendaarium 2018

 
 

 

Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.
Johannese 13:35

Christ Jesus says to us:
By this all men will know you that you are my disciples, if you love one another.
John 13:35

 

TEENISTUSED VEEBRUARIS / SERVICES IN FEBRUARY
Kristuse ilmumisepüha- ja paastuajas.
 Celebrating the ephiphany of Christ and the time of lent. 

Sul on siis kordaminek, kui sa hoolsasti tähelepaned Issanda seadlusi ja kohtuotsused. Ole vahva ja tugev; ära karda ja ära kohku.  1.    Ajaraamat 22:13

You will have success, if you are careful to observe the decrees and laws of the Lord. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. 1. Chronicle 22:13

Pühap. 11. veeb.
kell 2:00 p.l.

Sunday, Feb. 11th
 2:00 p.m.

Teenistus Manhattanil Gustav Adolfi luteri kiriku kabelis kell 2:00. Teenib koguduse õpetaja Thomas Vaga.  Jutlus: Mark 1:40-45:  "Jeesus parandab meid kõigest, mis meid vaevab."  Epistel:  1. Korintlastele 9:24-27..

Service in Estonian at the chapel of Gustavus Adolphus Lutheran Church in Manhattan.  Gospel:  Mark 1:40-45 and Epistle:  1. Corinthians 9:24-27.

Pühap. 25. veeb.
kell 3:00 p.l.

Sunday, Feb. 25th
 3:00 p.m.

Teenistus Bogota Trinity Lutheran kirikus kell 3:00. Eesti Vabariigi välja kuulutamise 100 asstapäeva teenistus.  Teenib koguduse õpetaja.  Jutlus:  Markuse 8:31-38:  "Usk, mis ei peta."  Epistel:  roomlastele 4:13-25.  Kohvilaud.

Service at Bogota Trinity Lutheran Church at 3:00. Service of Thanksgiving on the 100th Anniversary of Estonia's Declaration of Independence.  Gospel:  Mark 8:31-38:  "Faith that Will Not Fail."  Epistle:  Romans 4:13-25.  Rev. Thomas Vaga serving (also in English as/if needed).  Church coffee after service.

 

 

    

TEENISTUSED MÄRTSIS, PAASTUAJAS
SERVICES IN MARCH AND TIME OF LENT

Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasatus ja enevalitsus.  Galaatlastelel. 5:22-23.

But the fruit of the spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.  Galatians. 5:22-23

KELLAD PÖÖRATA ÜKS TUND EDASI SUVE AEGA

Pühap. 11.märtsil.
kell 2:00 p.l.

Sunday, March 11th
2:00 p.m.

Teenistus kell 2:00 Gustav Adolfi luteri kirikus Manhattanil.  Teenib koguduse õpetaja.  Jutlus:  Johannese 3:14-21:  "Peame alati meeles ja südames Jeesuse Kristuse lunastavat risti."  Epistel:  Efeslastele 2:1-10.  Kohvilaud.

4th Sunday in Lent service at 2 p.m. at Gustavus Adolphus Lutheran Church in Manhattan.  Service by Rev. Thomas Vaga.  John 3:14-21:  "Always keep the saving cross of Christ in your mind and heart."  Epistle:  Ephesians 2:1-10.  Coffee.

Pühap. 25. märtsil
kell 3:00 p.l.

Sunday, March 25th
3:00 p.m.

Palmipuudepüha ja kannatusnädala teenistus Bogota Trinity Lutheran kirikus kell 3:00. Armulaud.  Teenib koguduse õpetaja.  Jutlus:  Markuse 14:1-11, 17-18, 22-26:  "Jeesuse võitmine surmas ja elus."  Epistel Filiplastele 2:5-11.  Kohvilaud.

Palm and Passion Sunday service at 3:00 p.m. at Bogota Trinity Lutheran Church.  Holy Communion.  Rev. Thomas Vaga's sermon:  Mark 14:1-11, 17-18, 22-26.  Epistle:  Philippians 2:5-11.  Coffee.

 

    

TEENISTUSED APRILLIS 
PÜHAPÄEVADEL PÄRAST ÜLESTÕUSMISPÜHA 

 SERVICES IN APRIL AFTER EASTER SUNDAY

Ma olin surnud, ja vaata, ma olen elav ajastute ajatuteni.  Ilmutuse 1:18.

I am the Living One:  I was dead and behold I am alive for ever and ever.  Revelation 1:18.

Pühap. 8. aprillil.
kell 2:00 p.l.

Sunday, April 8th
2:00 p.m.

Teenistus Jeesuse ülestõusmisajas Manhattanil Gustav Adolfi kiriku kabelis kell 2:00. Teenib koguduse õpetaja.  Jutlus:  Johannese 20:19-31:  "Hoiame kinni ülestõusnud, elavast Jeesusest Kristusest."  Epistel:  1.  Johannese 1:1-2:2

2nd Sunday of Easter service at chapel of Gustavus Adolphus Lutheran Church in Manhattan at 2 p.m.  Serving Rev. Thomas Vaga.  Sermon:  John 20:19-31:  "Let us hold on to the resurrected, living Jesus Christ."  Epistle 1. John 1:1-2:2.

Pühap. 22. aprillil.
kell 3:00 p.l.

Sunday, April 22nd
3:00 p.m.

Teenistus Jeesuse ülestõusmisajas Bogota Trinity Lutheran kirikus kell 3:00.  Koguduse õpetaja jutlus:  Johannese 10:11-18:  "Jeesus ohverdas ennast meie poolest."  Epistel:  1. Johannese 3:16-24.  Kohvilaud.

4th Sunday of Easter service at 3 p.m. at Bogota Trinity Lutheran Church.  Rev. Thomas Vaga.  Sermon:  John 10:11-18:  "Jesus sacrificed himself for us."  Epistle:  1. John 3:16-24.  Coffee. 

28 & 29 aprillil.

April 28th & 29th

 

EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIKU KOGUDUSTE SINOD 27 - 28 aprillil.  Koosolekud Spring Lake New Jerseys.  Jumalateenistus 29. aprillil E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu koguduse kirikus.

EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH EESTI SYNOD meetings in Spring Lake New Jersey.  Service on April 29th at Lakewood Church.

   

TEENISTUSED MAIS, KRISTUSE ÜLESTÕUSMIS-, TAEVAMINEMISE ja NELIPÜHA AJAS

SERVICES IN MAY DURING THE TIME AFTER EASTER, ASCENSION & PENTECOST

Ei väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.  Sakarja 4:6.

Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty.  Zechariah 4:6

Pühap. 13. mail.
kell 2:00 p.l.

Sunday, May 13th
2:00 p.m.

Emadepäeva teenistus Kristuse ülestõusmisajas kell 2 p.l. Gustav Adolfi luteri kirikus Manhattanil.  Jutlus:  Johannese 15:9-17:  "Nõnda olen mina teid armastanud."  Epistel:  1.  Johannese 5:1-6.  Teenib kogusduse õpetaja.

Mother's Day service on the 7th Sunday after Easter at 2 p.m. at the Chapel of Gustavus Adolphus Lutheran Church.  Service Rev. Vaga.  Sermon:  John 15:9-17:  "So have I loved you."  Epistle 1. John 5:1-6.

Pühap. 27. mail
kell 3:00 p.l.

Sunday, May 27th
3:00 p.m.

Nelipüha teenistus Bogota Trinity Lutheran kirikus kell 3:00.  Jutlus:  Johannese 15:26-27; 16:4-15:  "Vaim on lüli Jumala ja koguduse vahel."  Epistel:  Roomlastele 8:22-27.  Teenib koguduse õpetaja.  Kohvilaud.

Pentecost service in Bogota Trinity Lutheran Church at 3 p.m.  Rev. Vaga sermon:  John 15:26-27; 16:4-5:  "The Holy Spirit is the link between God and Church."  Epistle:  Romans 8:22-27.  Coffee.

 

   

  

TEENISTUSED JUUNIS - PÄRAST NELIPÜHA
SERVICES IN JUNE IN THE TIME AFTER PENTECOST

Püha, püha on vägede Issand!  Kõik maailm on täis Tema au!  Jesaja 6:3.

Holy, holy, holy is the Lord Almighty; the whole earth is full of His glory.  Isaiah 6:4.

Pühap. 10. juunil
kell 2:00 p.l.

Sunday, June 10th
2:00 p.m.

Teenistus Manhattanil Gustav Adolfi kiriku kabelis kell 2 p.m.  Teenib koguduse õpetaja.  Jutlus:  Markuse 3:20-35:  "Kristus päästab meid kurjuse käest."  Epistel:  2. Korintlastele 4:13-5:1.  Armulaud. 

Third Sunday after Pentecost service at 2 p.m. at the chapel at Gustavus Adolphus Lutheran Church in Manhattan.  Rev. Vaga:  Mark 3:20-35:  "Christ delivers us from evil."  Epistle 2.  Corinthians 4:13-5:1.

Pühap. 24. juunil
kell 3:00 p.l.

Sunday, June 24th
3:00 p.m.

Surnutepüha teenistus Hackensacki surnuaial kell 3:00.  Jutlus:  Markuse 4:35-41:  "Jeesus vaigistab tormid."  Epistel:  2. Korintlastele 6:1-13.  Teenib koguduse õpetaja.

Cemetery service at Hackensack Cemetery at 3 p.m.  Rev. Vaga:  Mark 4:35-41:  "Jesus stills the storms."  Epistle:  2. Corinthians 6:1-13.

 

 

This page was last edited on February 14, 2018 06:28 PM

 

 

© 2011 - 2018  E.E.L.K. Bergen County Kogudus  Kõik õigused kaitstud.  All Rights Reserved.
Veebilehe Tegevtoimetaja / Webpage Administrator:  Airi Vaga  Webmaster:  Tiiu Roiser

Clip art & photo images courtesy of www.Christiansunite.com, www.FreeTiiuPix.com, or Pixabay.com
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  
Distribution, transmission or republication of any materials
 from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.

This page last edited February 14, 2018 06:28:14 PM