Kontakt / Contact

Pastor: Thomas Vaga
Telefon:  732-581-2951
Kodus:  732-363-0532

607 East 7th Street
Lakewood, NJ  06701

 

Esinaine: Malle Väärsi

165 Walnut Ave.
Bogota NJ 07603
201-489-0485

 

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

Teenistused

Teenistused toimuvad:

Services are held:


Manhattan - 

Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja/and

Bogota -

Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue)

 

Pidage kogudust ja kirikut meeles ka oma testamendis.

Koguduse on vaja luua küllat suur tagavarafond, mille protsentide sissetulekust saame katta puudujääke, mis on tulemas.  10% suurune andmine kogu pärandusest on tänuväärt annetus kogudusele ja kirikule.

 


Huvitavat Lugemist


2019

Usupuhastuse algusest 501 aastat. Teenistus Bogotas 2019

 

2018

2018 Jõulu sõnum

2018 Sinod  

 

2017

2017 Kristuse ülestõusmisaja kontsert jumalateenistus

2017 Sinod

2017 E.E.L.K. Tegevusest

2016 Leeripüha

 

Teated / Newsletters

2022

2022 Sept. - Dec. 

 

2020

2019 Dec. - April 2020

 

2019

2019 - Jaan-Juuni

2018 Nov. - Jaan 2019

 

2018

2018 Juuli - Okt.

2018 Veeb- Juuni

 

Historical

2017 - Okt.- Jaan 2018  

2017 - Veeb-Juuni.pdf

2016 - Veeb. - Juuni pdf

2015 - Oct-2015 - Jan-2016 pdf  

2015 - Jan - Sept. pdf

 

E.E.L.K. Kogudused

E.E.L.K. BergenCounty Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

E.E.L.K. Seabrooki Kogudus

E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Kogudus
(Ei ole veebilehte.)

 


 

 
 
 

E.E.L.K. Tegevusest

 
 

 

Oktoobrikuu (2016) alguses korraldas õpetaja meie kiriku, s.o. Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste liikmetele Agendaga, ehk kiriku käsiraamatuga tutvumise kursuse Keswick-nimelises kristlikus keskuses. Loenguid pidas Usuteadusliku instituudi rektor dr. Ove Sander ja osavõtjaid oli mitmest kogudusest ja isegi Los Angelesest.

New Yorgi Pauluse koguduse liige Andres Savi võttis osa sellest kursusest. Agendaks nimetatakse seda kiriku käsiraamatut, kus on kirja pandud jumalateenistuste ja teiste kiriklike ametitalituste kavad: peajumalateenistus armulauaga ja ilma, ristimise talitus, leeriteenistus, laulatamine, palved haigete eest, haigete armulaud, matmisele eelnevad talitused ja matused, mitmed erilised palved ja palju muud. Agenda on juhatajaks ja abiks kirikuõpetajale ja eriti laiedele, kui õpetaja kohale tulek oleks takistatud.

Agenda on olnud juba aastast 1832 alates Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku usuelu ja koguduste kindel vaimne ning vormiline ühendaja.  Eestikeelne agenda ehk käsiraamat on olnud tarvitusel nii Eestis kui ka eesti asundustes ning ka paguluses jumalateenistuste ja kiriklike talituste korra seadusliku alusena ja normina.

Paguluses võttis Rootsis ellu kutsutud Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Komitee Agenda uue trüki päevakorrale ja toimetasf uue trüki, mis ilmus Stockholmis aasta 1951 sügisel. Eesmärgiks oli teostada kindlat sidet meie Kiriku minevikuga kui ka väljendada ja kinnitada kõigi koguduste sisemist ja välist ühendust omavahel.  Sooviks ja palveks oli ja on, et Jumala Püha Vaim oleks õnnistusrikkalt tegev eesti evangeeliumiusulise rahva keskel, kutsudes ja juhatades kuulma Jumala kõnet.

Õpetaja dr. Tõnis Nõmmiku algatusel on koostamisel Agenda uus trükk, mille proovitrükk oli kasutusel agenda kursusel ja mille redigeerimisega tegeleb praegu Ameerikas Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksmann ja piiskop Thomas Vaga.

 

Eesti Evangeliumi Luteri Usu Kiriku (E.E.L.K.) Agendaga tutvumise kursusest osavõtjad vasakult:  Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksmann, Aleksander Lamvol Connecticuti kogudusest, diakon õpetaja Gilda Karu Chicagost, dr. Ove Sander Eestist, Airi Vaga, Sven Sander Eestist, Andres Savi New Yorgi Pauluse ja Bergen County kogudusest, E.E.L.K.vikaarõpetaja Markus Vaga, Maarit Vaga, piiskop electus Thomas Vaga, diakon Kalju Ets, Seabrooki koguduse esimees Harri Virunurm ja Schenectady-Albany koguduse õpetaja William Ilves.

 

All õpetaja Uudo Tari poolt koostatud ja piiskop electus Thomas Vaga poolt ettepanekutega graafika kahe kiriku, Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vahekorrast.

 

 

E.E.L.K. = Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik (pagulusse toodud 1944. aastal), kuhu praegu kuuluvad 10 Ühendriikides ja Kanadas tegutsevat kogudust, kes ei ühinenud luterliku kirikuga Eestis.  Eesti evangeeliumi Luteri Usu Kirik on ametlikult registreeritud USA valitsuse juures ja New Jersey osariigis eestikeelse nimega, sellega nimi on kaitstud. Kiriku pea on praegu piiskop electus Thomas Vaga. Sidemekeskus on Lakewood NJ. Kasutamisel on Eestis väljatoodud (ajakohastatud) 1936. aasta Põhimäärused. Kodulehekülg on: www.eelk-kirik.com.

EELK = Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (Eestis), kuhu kuuluvad Eestis toimivad luterlikud kogudused ja luterliku kirikuga ühinenud kogudused USA-s. Kanadas ja Euroopas. Kiriku peapiiskop on Urmas Viilma. Konsistoorium on Tallinnas. Kodulehekülg on: www.eelk.ee. Välis-Eesti piiskopkonna konsistoorium on Torontos.

Mõned eesti kogudused Kanadas ja USA-s kuuluvad kohalikku Ameerika Luteri Usu Kiriku sinodisse. Rootsis toimivad eesti kogudused kuuluvad ka Rootsi Luteri Usu Kirikusse.

 

 

This page was last edited on September 17, 2017 02:38 PM

 

 

© 2011 - 2023  E.E.L.K. Bergen County Kogudus  Kõik õigused kaitstud.  All Rights Reserved.
Veebilehe Tegevtoimetaja / Webpage Administrator:  Airi Vaga  

Clip art & photo images courtesy of www.Christiansunite.com, www.FreeTiiuPix.com, or Pixabay.com
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  
Distribution, transmission or republication of any materials
 from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.

This page last edited September 17, 2017 02:38:10 PM